ปรับโฉมศูนย์โอเอสเอส เปิดช่องทางพิเศษ ช่วย “ต่างด้าว” ต่อใบอนุญาตเร็วขึ้น

วันที่ 29 มกราคม นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) แห่งที่ 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าการต่ออายุใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว และการให้บริการช่องทางพิเศษ “Fast Track Lane” สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไม่เกิน 5 คน

นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างที่มาใช้บริการภายในศูนย์โอเอสเอส โดยปรับกระบวนการทำงาน การให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง กกจ.ได้ปรับให้มีบริการช่องทางพิเศษ สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไม่เกิน 5 คน ในศูนย์โอเอสเอส และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตลอดเวลา พร้อมกับมีป้ายบอกขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังปรับระบบคิวใหม่ เพื่อให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากการปรับกระบวนการใหม่ในครั้งนี้ พบว่าสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้น และรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกัน ยังลดระยะเวลาจากเดิม ซึ่งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กกจ.และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปจนกว่าการขออนุญาตทำงานจะแล้วเสร็จ

“ขอให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม- วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รีบไปดำเนินการ เพื่อจะได้ไม่หนาแน่นกันในช่วงปลายๆ เพื่อจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นายดวงฤทธิ์ กล่าวและว่า สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และขออยู่ต่อในราชอาณาจักรนั้น มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับการอนุมัติบัญชีรายชื่อทั้งหมด 376,899 คน ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว 103,723 คน ได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้ว 21,127 คน ประเภทกิจการที่มีคนต่างด้าวได้รับบัตรชมพู สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.เกษตรและปศุสัตว์ 2.งานบ้าน 3.กิจการก่อสร้าง 4.การให้บริการต่างๆ และ 5.แปรรูปสัตว์น้ำ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจงภาพคนจีนล้มกลางสนามบิน ไม่ได้ป่วยไวรัสอู่ฮั่น แต่เมา
บทความถัดไปอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน‘วันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญ่’ หลังเกษตรอุทัยฯสร้างราย97ล้านบาท