ประกันสังคมแนะสถานประกอบการพา “แรงงานต่างด้าว” เข้าตรวจสุขภาพ 7 โรค

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เป็นห่วงสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จึงกำชับให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เร่งหน่วยงานในกำกับทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา ให้เข้าตรวจสุขภาพ ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคซิฟิลิส ในระยะที่ 3 โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด โรคเท้าช้าง และการตั้งครรภ์ (เฉพาะผู้หญิง) ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ด้านนายทศพล กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อให้การตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าวเกิดความสะดวกทั้งลูกจ้าง และนายจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการตรวจสุขภาพ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

“สำหรับแนวทางการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562–2563 ได้กำหนดแนวทางการบริหารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ดังนี้ 1.แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่มีเงื่อนไข (1) มีใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (2) ถือเอกสารประจำตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง เอกสารรับรองบุคคล หนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ให้แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานต่อจากระยะเวลาการอนุญาตทำงานเดิม จะสิ้นสุดไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยื่นใบอนุญาตทำงานก่อนที่ระยะเวลาการอนุญาตทำงานเดิมจะสิ้นอายุเป็นการดำเนินการในลักษณะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง” นายทศพล กล่าว

นายทศพล กล่าวว่า 2.นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ยื่นเอกสาร เพื่อแสดงถึงการได้รับอนุญาตทำงานและการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่สิ้นสุด ได้แก่ บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name List) สัญญาจ้าง สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตทำงานกับหน่วยงานของกรมการจัดหางาน 3.แรงงานต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการรับรอง ไปตรวจสุขภาพ กรณีเข้าระบบประกันสังคม ให้ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท กรณีไม่เข้าประกันสังคมหรือเข้าประกันสังคมใหม่ ให้ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท 4.แรงงานต่างด้าวนำผลการตรวจสุขภาพ และเอกสารตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง ที่ตั้งอยู่ในท้องที่เพื่อขออนุญาต อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป พร้อมทั้งยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงาน จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว โดย กกจ.จะพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานมีระยะเวลาอนุญาตไม่เกิน 2 ปี

นายทศพล กล่าวว่า ขอความร่วมมือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา ดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์โอเอสเอสทั่วประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เพียงธาร’ ปราบนักหวดอิตาลีทะลุชน ‘พัชรินทร์’ เทนนิสเอส เอ ที
บทความถัดไป‘รมย์ สุรินทร์’ ยังเก๋า แทงคว้าชัยสอยคิว ‘พี80-ทรู สุราษฎธานี คัพ’