ปลื้ม “สมาร์ทฟาร์ม” กระนวนขอนแก่น ผลผลิตได้ราคา ชุมชนมีรายได้ รองปลัด อว.สั่งขยายผล

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ “ยกระดับเกษตรกรอำเภอกระบวนสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)” ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ที่มีสมาชิกเน้นการปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักนม เพื่อการบริโภคในชุมชนและจำหน่ายในพื้นที่ จ.ขอนแก่นและจังหวัดใกล้ อาทิ อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ เป็นต้น

นางเบญจทิพย์ เกิดบ้านชัน เจ้าของไร่เบญจทิพย์ เปิดเผยว่า เดิมเคยทำสวนเกษตรระบบเปิดซึ่งค้องใข้เวลาในการดูทั้งวัน รวมทั้งไม่สามารถควบคุมน้ำ อากาศ ดิน ได้ และต้องจ้างคนมาดูแลโรงเรือนและคอยรดน้ำวันละ 3-4 ครั้ง แต่พอมีระบบสมาร์ทฟาร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาข่วยวางระบบ ทำให้เราสามารถควบคุมเวลาการรดน้ำและแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ให้เราได้เห็น มีเวลา ได้ผลผลิตมีคุณภาพ

เจ้าของไร่เบญจทิพย์ กล่าวว่า ไร่ของตนปลูกผักตระกูลผักสลัดทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก และคอส หลังจากมีระบบสมาร์ทฟาร์มเข้ามาช่วยในการปลูกผัก เสียเวลาดูแลแปลงเพียงแค่วันละ 10 – 20 นาที จากที่ต้องดูแลทั้งวัน ประหยัดเวลาไปได้เยอะ ผลผลิตที่ได้ก็มีราคาสูงขึ้น จากเดิมขายได้กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ปัจจุบันขายได้กิโลกรัมละ 80 – 100 บาท นอกจากนี้ ผักที่ได้ยังมีปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้น เดิมผัก 2 ต้นมีน้ำหนักแค่ 1 ขีด แต่ปัจจุบันผัก 1 ต้น มีน้ำหนัก 1 – 3 ขีด ระบบก็ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความเชื่อมั่นในระบบและมีความตั้งใจที่จะเพิ่มปริมาณการขายที่มากขึ้น

“จากเดิมก่อนทำระบบสมาร์ทฟาร์ม ทำให้ผักและผลผลิตไม่ตอบโจทย์ รูปทรงไม่ได้ ขายไม่ได้ราคา แต่เมื่อทำสมาร์ทฟาร์มปัจจุบันในชุมชนมีรายได้คนละ 400 บาทต่อวันเป็นอย่างน้อย มีลูกค้าแน่นอน ได้รับความเชื่อถือ เพราะผักและผลิตปลอดภัย มีรสชาด”

นางปาริชาติ กินรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (Industrial Research and Technology Capacity Development Program หรือ IRTC) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การวางระบบสมาร์ทฟาร์ม แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน บางแห่งใช้น้ำบาดาล บางแห่งใช้น้ำดิบ บางแห่งใช้น้ำผิวดิน เราต้องดูทั้งหมดเพื่อวางระบบและวางฟังชั่นให้สอดคล้องในแต่ละแห่ง ต้องมีการอบรมโปรแกรม เพื่อให้เกษตรกรทำเองได้

ศ.ศุภชัย กล่าวว่า อว.โดย สอว.เข้ามาสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตและแปรรูป ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงและจะสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป ถือเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (Industrial Research and Technology Capacity Development Program หรือ IRTC) ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตและแปรรูป ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกร สมาชิก 23 คน ที่รักในวิถีเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักนม การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำผลผลิตมาใช้ในการปลูกผักเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรสำหรับบริโภคในชุมชนและส่งขายในพื้นที่เขต จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ และ จ.อุดรธานี จนเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะที่กำลังการผลิตของกลุ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอีกทั้งยังขาดบุคลากรหรือแรงงานภาคเกษตร เพราะการทำเกษตรอินทรีย์ถือว่าเป็นเกษตรกรประณีตที่ต้องการการดูแลจากเกษตรกรอย่างมากเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผอ.เขตลาดกระบัง ขอชาวบ้านอย่าร้องทุกข์ ‘บิ๊กตู่’ เปิดงานเคหะฯ แฉมีนักการเมืองปลุกปั่น
บทความถัดไปเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร คึกคัก! 2 พรรคใหญ่ เร่งเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียง