อธิบดี กสร.เผยผลเลือกตั้งผู้แทนนายจ้าง-ลูกจ้าง เป็น กก.ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากคณะกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติชุดปัจจุบัน หมดวาระ กสร.จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นคณะกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผลการเลือกตั้งปรากฏว่า

ในส่วนของกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ 1.นายพลพัฒ กรรณสูต 2.นายสมชัย วรจรรยาวงศ์ 3.นายสุรชัย โฆษิตบวรชัย 4.นายนันทพล วงศ์เรืองวิศาล และ 5.นายกานต์ สุมาลี

กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ 1.นายอาทิตย์ มีปากดี 2.นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก 3.นายเชาว์ คล้ายเจริญ 4.นายประสิทธิ์ วรรณภาส และ 5.นายไพฑูรย์ ตุลาพงษ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

 

“กรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน เช่น พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และมาตรการด้านแรงงานของประเทศ เพื่อให้มีการคุ้มครองและสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสม ขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การเสนอความเห็นต่อรัฐบาลในปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้น และมาตรการแก้ไข เป็นต้น” อธิบดี กสร. กล่าว

ทั้งนี้ กรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย กรรมการ 20 คน ได้แก่ กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายละ 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กแดง- กรมธนารักษ์’ ลงนามเอ็มโอยู จัดระเบียบ ‘สนามมวย สนามกอล์ฟ สนามม้า แหล่งธุรกิจ ทบ.’
บทความถัดไปถึงเวลาต้องร่วมมือกัน เพราะโลกร้อนคือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง กระทบประเทศไทย !