กรมสุขภาพจิต-กรมการแพทย์แผนไทยฯ เอ็มโอยูปลูก “กัญชา” เพิ่มการเข้าถึงตำรับยาสมุนไพร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า เนื่องจากตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้รักษาอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถผลิตได้เพียงกับความต้องการบริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิต และ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงตกลงร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แผนไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทย สำหรับใช้กับกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาด้านจิตเวช ในตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2.เพื่อสนับสนุนตำรับยา แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับใช้ในสถานบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต และสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ 3.สนับสนุนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานทั้ง แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ในสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 4.ร่วมศึกษาวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ 5.บูรณาการงานกัญชาทางการแพทย์ร่วมกัน ทั้งการสร้างองค์ความรู้ การผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านการปลูก การผลิต การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การบำบัดรักษา

นพ.มรุต กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดทำโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และศึกษาลักษณะการสั่งใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ล่าสุดมีโรงพยาบาลสังกัด สธ.เข้าร่วมโครงการ จำนวน 86 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 9 แห่ง โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ให้การสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ และตำรับยาทำลายพระสุเมรุ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชา และร่วมศึกษาวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยโควิด-19  อัดสินเชื่อ 1.8 แสนล. ตั้งกองทุน 2 หมื่นล.ช่วยคนตกงาน
บทความถัดไปนายกฯสั่งเร่งคืนเงินค่ามิเตอร์ 21.5 ล้านคน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ภายในสิ้นเดือนมี.ค.นี้