“หม่อมเต่า” คิกออฟทำแฟ้ม “นายจ้าง” อิเล็กทรอนิกส์ทั่วปท. ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ Workforce Transformation และนโยบายสำคัญ ในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ประชาชนให้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ช่วยกันพัฒนางาน ให้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงแรงงานที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป สำหรับการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการจากการใช้เอกสารหลักฐาน ที่เป็นกระดาษไปสู่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสนแฟ้ม โดยในวันนี้ที่จะมีการเปิด โครงการฯ จัดทำพร้อมกันทั่วประเทศในทุกหน่วยงาน

“สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการบริหารจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ กว่า 9 แสนแฟ้ม เข้าจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงบริการที่ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง พร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้ รศ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.จังหวัดพิษณุโลก นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.สุราษฎร์ธานี และนายสุทธิ สุโกศลปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.จังหวัดขอนแก่น พร้อมปฏิบัติงานทั่วประเทศ” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

 

ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานฯ มีความมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยทำให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” มาจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศที่มีมากถึง 926,183 แฟ้ม ให้สามารถสืบค้น เข้าถึง และให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชน ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมทุกรายละเอียด ทันสมัยครบวงจร ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ในการอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon