ก.แรงงานเร่งบรรเทาผลกระทบ “นายจ้าง-ลูกจ้าง” จากสถานการณ์โควิด–19

เมื่อวันที่ 17 มีนคม นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–19 จึงได้สั่งการให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกจังหวัด เพื่อกำชับให้หน่วยงานเร่งรวบรวมข้อมูลและความต้องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของสถานประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ กิจการโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และให้รายงานไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงานจากผลกระทบภาวะโรคระบาดโควิด-19 ของกระทรวงแรงงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงตามความต้องการ

“จากการลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า มาตรการในระยะเร่งด่วนสถานประกอบการและนายจ้างมีความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับใช้ในสถานประกอบการ ลูกจ้าง และลูกค้า สำหรับมาตรการในระยะยาว ได้แก่ การจัดหางานรองรับหากมีการเลิกจ้าง การฝึกอาชีพเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้าง และขอให้กองทุนประกันสังคมให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น” นายดวงฤทธิ์ กล่าวและว่า กระทรวงแรงงานได้มีมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการและลูกจ้าง โดยให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชน จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวนกว่า 80,000 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการในกลุ่มเสี่ยงที่มีการเลิกจ้างงาน พร้อมทั้งให้ความรู้และดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดเตรียมหลักสูตรต่างๆ เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มเติม (up skill) แก่แรงงานให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะร่วมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 การดูแลตนเองของลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อธิบดีทช. ลงพื้นที่จัดการก้อนน้ำมันเกลื่อนหาดยัน สัตว์ทะเลหายากไม่ได้รับผลกระทบ
บทความถัดไประทึก ล่อซื้อยากลางห้างดังบุรีรัมย์คนร้ายไหวตัว ดวลปืนสั่น ตร.วิสามัญดับ