เปิดคำสั่ง อัศวิน ปิดจุดเสี่ยง กทม. 22 วัน ย้ำปิดห้าง-ตลาด-กอล์ฟ-ม้า-มวย

อัศวินประกาศปิด 26 สถานที่ใน กทม.ชั่วคราว 21 มี.ค.-12 เม.ย.

วันที่ 21 มีนาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ลงนามในคำสั่งประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่3 พ.ศ.2563) พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ปวยอย่างวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงอาศัยอำนาจตามความมาตรา 35(ค) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติ ที่ประชุมครั้งที่ 5/563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)
2. ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)
3. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ
4. ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินด้เบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)
5. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
6. สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
7. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
8. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
9. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
10. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
11, สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
12. สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่่
13. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
14. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรรศการ
15. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
16. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
17. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)
18. สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
19. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
20, สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
21. โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
22. สถานที่ออกกำลังกาย
23. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
24. สนามมวย และโรงเรียนสอนุมวย
25. สนามกีฬา
26. สนามม้า

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พศ. 2563

พลตำรวจเอก (อัศวิน ขวัญเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon