กรมบาดาล สร้างหอถังยักษ์ ส่ง น้ำ ระยะไกล 20 กม. ช่วย 5 พันชีวิต ต.สนามไชย จันทบุรี มีกินใช้ตลอดปี

กรมบาดาล สร้างหอถังยักษ์ ส่ง น้ำ ระยะไกล 20 กม. ช่วย 5 พันชีวิตตำบลสนามไชย จ.จันทบุรี มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

แก้ภัยแล้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ตรวจติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 8 หมู่บ้าน 1,400 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีหมู่บ้านรวมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 1,400 หลังคาเรือน จำนวนประชากรประมาณ 5,000 คน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ และมีปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลกร่อยเค็ม แหล่งน้ำผิวดินมีไม่เพียงพอ ในบางช่วงคุณภาพน้ำผิวดินกร่อยมากถึงเค็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสนามไชยได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการผันน้ำจากตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ เข้ามาใช้ แต่ปัจจุบันน้ำมีคุณภาพกร่อยมากถึงเค็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ทำให้มีค่าใช้จ่ายและสูญเสียงบประมาณ 300,000 – 400,000 บาทต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

Advertisement

อธิบดีกรมทรัพยากรกรมน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง จัดทำ “โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” โดยสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง และออกแบบระบบประปาบาดาลให้สามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ระยะทางในการส่งน้ำบาดาลประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เริ่มนำมาใช้กับระบบประปาบาดาลเป็นครั้งแรก โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการศึกษา รวมถึงความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการระบบกระจายน้ำและส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง

Advertisement

 

” รูปแบบของโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลจัดทำระบบส่งน้ำ 2 ระบบ แต่ละระบบประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล 6 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอถังสูง 26 เมตร ความจุ 120,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังพักความจุ 100,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ซึ่งสามารถกระจายน้ำบาดาลได้ทั่วทั้งตำบล โดยเชื่อมต่อผ่านท่อเมนและระบบประปาเดิมของเทศบาลตำบลสนามไชย ทั้งนี้ ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลทั้ง 2 ระบบมีกำลังการผลิตได้มากถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 562 ล้านลิตรต่อปี”นายศักดิ์ดา กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image