สธ.จี้หาคนไทยหนีการกักสุวรรณภูมิ ให้มารายงานตัวก่อน 18.00 วันนี้ เตรียมดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน

สธ.จี้หาคนไทยหนีการกักสุวรรณภูมิ ให้มารายงานตัวก่อน 18.00 วันนี้ เตรียมดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางจากต่างประเทศไม่ยอมกักตัวตามมาตรการของประเทศไทยนั้น เบื้องต้นได้รับรายงานว่าในจำนวนนี้มีบางรายที่ตรวจพบว่ามีไข้ที่สนามบิน แต่ได้ออกจากสนามบินไปก่อน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะมีความเสี่ยงในการทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 ไปยังบุคคลในครอบครัวได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวในครอบครัวและชุมชน เพราะหากในบางรายเชื้อยังอยู่ในช่วงระยะฟักตัวของโรค ก็ไม่มีอาการ ทำให้คิดว่าไม่ป่วย หรือบางรายมีอาการป่วยไม่มาก แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลรอบข้างได้ โดยเฉพาะผู้ใกล้ชิดในครอบครัว จึงควรรีบมาตรวจและกักกันโรคเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า ซึ่ง สธ.มีรายชื่อทั้ง 158 คนแล้ว ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มดังกล่าวทุกคนเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และปริมณฑล ให้รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 โทรศัพท์ 0632344734 หรือ 021329950 ส่วนในต่างจังหวัดรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั้นๆ ภายในเวลา 18.00 น.ของวันนี้ ตามแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศคบ.) ซึ่งมีบางคนให้ความร่วมมือแล้ว และยังเหลืออีก 152 คน และขอความร่วมมือให้ชุมชนหรือผู้ที่รู้จักคนกลุ่มนี้ แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบ เพื่อจะได้นำตัวเข้ามาสู่การกักกันในพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ตามมาตรการของประเทศไทย ต่อไป

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เป็นลำดับที่ 14 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ดังนั้นการรายงานโรคจะเป็นไปตามประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560 นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออก พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยด่วน รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะมีโทษทาง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผบ.ทหารสูงสุด เข้ม บังคับใช้ กม. มอบรองเสนาฯ เแก้ไขปัญหาคนไทยที่กลับจากตปท.
บทความถัดไปพิษโควิดทำหนังดัง เลื่อนโปรแกรมฉายระนาว ยาวไปถึงปลายปี หรือ ปีหน้า