กรมควบคุมโรคเตือน ปชช.ระวัง! “ไข้หวัดใหญ่” 3 เดือนป่วยเฉียดแสนราย

กรมควบคุมโรคเตือน ปชช.ระวัง! “ไข้หวัดใหญ่” 3 เดือนป่วยเฉียดแสนราย

กรมควบคุมโรค- เมื่อวันที่ 5 เมษายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2563 ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 30 มีนาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 92,129 ราย เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวมของปี 2563 พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือแรกเกิด ถึง 4 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 10-14 ปี ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ พะเยา เชียงใหม่ หนองคาย ตามลำดับ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับเหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -วันที่ 2 เมษายน 2563 พบ 24 เหตุการณ์ ใน 18 จังหวัด โดยพบมากในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย เรือนจำ สถานที่ทำงาน 15 เหตุการณ์ การเข้าค่ายฝึกอบรม 3 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวกันเป็นหมู่มาก

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง บางพื้นที่อาจมีฝนตกจากพายุฤดูร้อน ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย กรมควบคุมโรคจึงขอเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น ห้างสรรพสินค้า และตลาด ซึ่งในช่วงนี้ควรงดจัดกิจกรรมและงานการแสดงต่างๆ ประชาชนควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่นหรือผู้ที่มีอาการป่วย รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักผลไม้ และพักผ่อนให้เพียงพอ” นพ.สุวรรณชัย กล่าวและว่า สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุ 6 เดือน–2 ปี หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือน ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ผู้ที่มีโรคประจำตัว และบุคลากรทางการแพทย์ ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และหากมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1422กรม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image