ศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กช่วงกักตัว ขอรับเงินสงเคราะห์ 77 จังหวัด

ศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กช่วงกักตัว ขอรับเงินสงเคราะห์ 77 จังหวัด

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการแถลงข่าวจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Children, Youth and Family Counseling Center) ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ ว่า ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาดทั่วโลก

ขณะที่ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่า เด็กและเยาวชนกว่า 8 ใน 10 คน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้เด็กและครอบครัวตกอยู่ในภาวะยากลำบาก เกิดภาวะความเครียด ทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว คิดทำร้ายบุคคลในครอบครัว และฆ่าตัวตายในที่สุดนั้น

ธิบดี ดย. กล่าวอีกว่า ดย.ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรตามช่วงวัย และให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การถูกเลิกจ้างงาน การว่างงาน การแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินชีวิตและดูแลช่วยเหลือ โดยมีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์คอยให้บริการ และมีกลไกการทำงานโดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คอยเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา และลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาที่ต้องการคำแนะนำปรึกษาปัญหาสามารถเข้ามาด้วยตนเอง โทรศัพท์ หรือทางโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์/เมสเซ็นเจอร์เฟซบุ๊ก ได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด ซึ่งศูนย์จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม นอกจากให้คำปรึกษา บ้านพักเด็กทั้ง 77 จังหวัด ยังเปิดให้การช่วยเหลือเด็กที่ประสบภาวะเดือดร้อน อาทิ ไม่มีเงินซื้อนมผง นมกล่อง ไม่มีเงินซื้ออาหาร ทั้งรูปแบบเข้ามาหา และทีมงานบ้านพักเด็กลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ โดยให้เงินสงเคราะห์ และช่วยเหลือตามความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือไประดับหนึ่งแล้ว

สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 77 จังหวัด ดูรายละเอียดช่องทางติดต่อได้ตามลิงก์นี้ http://intranet.dcy.go.th/m/parent.php

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon