“อนุทิน” วอน เวลาเสนองบไป อย่าให้ถูกตัดมากนัก เพราะต้องดูแลประชาชน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ชี้แจงกรณีการดูแลทีมปฏิบัติงาน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องการดูแลคนหน้างาน เคยกังวลว่าจะทำได้แค่ไหน จึงให้กระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ รวม 3 ฉบับ เพื่อให้ยืนยันเรื่องการเยียวยา แก่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่ช่วยเหลือ ตามที่กระทรวงฯนำเสนอ ว่าทำได้หรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือตอบกลับมา ยืนยันว่า ทำได้ จนกว่าสถานการณ์ยุติ ทั้งการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า โดยค่าตอบแทนครอบคลุมถึงแพทย์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ทั้งที่อยู่ในหรือนอกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ต้องเป็นข้าราชการ ถ้าไม่ใช่ข้าราชการต้องมีคำสั่งแต่งตั้งโดยกระทรวง รวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่น

“โดยแพทยได้ตอบแทนผลัดละ 1,500 บาทต่อคน เจ้าหน้าที่อื่นๆ ได้ค่าตอบแทนผลัดละ 1,000 บาทต่อคน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ใช่ข้าราชการ แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ทีมที่ปรึกษา ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท และยังครอบคลุมไปถึงการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หากเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ก็ให้ดูแลตามค่าใข้จ่ายจริง ถ้าเบิกค่าใช้จ่ายได้กระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยในส่วนที่เกินจากสิทธิ์ที่มี ย้ำว่ามีประเทศไทยเท่านั้นที่ดูแลผู้ที่ป่วยได้ถึงระดับนี้ เพราะมั่นใจว่ามีความพร้อม และได้ขอค่าตอบแทนแก่บุคลากรกลุ่มอื่นๆ อาทิ อาสาสมัครตามมูลนิธิต่างๆ ที่ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอย่างดี เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ แต่ด้วยภารกิจ มั่นใจว่าสำนักงบประมาณจะพิจารณาเป็นอย่างดี” นายอนุทิน กล่าว

นอกจากนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า การเพิ่มค่าตอบแทนให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เป็นสิ่งที่ควรกระทำ หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน สุดท้ายงบประมาณที่ได้มาครั้งนี้ เรียนประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า จะต้องถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

“ต้องขอบคุณ ส.ส.ที่บอกว่าน่าจะได้สัก 100,000 ล้านบาท เพราะกระทรวงสาธารณสุขยังมีงานอื่นอีกมาก ที่นอกเหนือจากการคุมโรคระบาด ถ้าสมาชิกให้ความเข้าใจและเชื่อมั่นในกระทรวงสาธารณสุข เวลาเสนองบประมาณมา ก็ขอให้ช่วยปกป้องงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข อย่าให้ถูกตัดมากนัก เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน” นายอนุทิน กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นายกฯเสนอแนวทางสำคัญ 3 ด้านเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤติผลกระทบโควิด-19 ต่อที่ประชุมระดับสูงของยูเอ็น
บทความถัดไปชลน่าน ซัด รบ. กลัวบาปบ้าง เคลมผลงานคุมโรค ย้อน เพราะระบบสธ.ดี คนร่วมมือต่างหาก