กกจ.เร่งช่วยเหลือ “แรงงานต่างด้าว” ยอด 27,016 ราย เชียงใหม่มากที่สุด 5,256 ราย

กกจ.เร่งช่วยเหลือ “แรงงานต่างด้าว” ยอด 27,016 ราย เชียงใหม่มากที่สุด 5,256 ราย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.ให้ความสำคัญและห่วงใยเกี่ยวกับการดูแลแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว ซึ่ง กกจ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก สงขลา สุราษฎร์ธานี ระนอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น และนครราชสีมา เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทำงานในประเทศไทย โดยจะประสานให้ความช่วยเหลือ หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานต่างด้าว และการให้ความช่วยเหลือในด้านจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับแรงงานต่างด้าวที่ไร้ที่พักระหว่างรอรับการช่วยเหลือ

นายสุชาติ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวไปแล้วจำนวน 27,016 ราย จำแนกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ 1.แรงงานต่างด้าวได้รับคำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ 26,506 ราย ซึ่งแบ่งตามสภาพปัญหาเป็น การขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับ 293 ราย เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างไม่จำเป็น 5 ราย นายจ้างจ่ายเงินไม่ตรง 58 ราย การออกนอกเขตพื้นที่ 226 ราย เปลี่ยนนายจ้าง/เพิ่มนายจ้าง 11,752 ราย เปลี่ยน/เพิ่มสถานที่ทำงาน/เปลี่ยนลักษณะงาน 2,981 ราย ออกใบอนุญาตทำงานแทนใบอนุญาตทำงานชำรุด/สูญหาย 4,429 ราย แก้ไขข้อมูลทางทะเบียน/คัดเอกสารหลักฐาน 3,539 ราย รับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับ เช่น เงินประกันสังคม 3,223 ราย 2.ช่วยเหลือให้แรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้างค้างจ่าย 35 ราย 3.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 242 ราย 4.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 132 ราย 5.ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งแรงงานกลับประเทศ 65 ราย และ 6.จัดหาที่พักพิงชาวคราวให้แรงงานต่างด้าว 36 ราย

นายสุชาติ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวดังกล่าวส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ฯ ในจ.เชียงใหม่ 5,256 ราย รองลงมาคือ ขอนแก่น 4,073 ราย สมุทรปราการ 3,496 ราย นครราชสีมา 2,470 ราย ชลบุรี 2,405 ราย สมุทรสาคร 2,145 ราย สงขลา 1,889 ราย ตาก 1,866 ราย ระนอง 1,745 ราย และ สุราษฎร์ธานี 1,671 ราย

“ทั้งนี้ นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ คำปรึกษาและคำแนะนำ ขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ที่ตั้งอยู่ใน 10 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการความช่วยเหลือ หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน โทร.1506 กด 2” อธิบดี กกจ. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon