กทม.ยันเดินหน้านำ “สายสื่อสาร” ลงใต้ดิน ชวนเอกชนเช่าท่อ 4 พื้นที่โครงการนำร่อง

กทม.ยันเดินหน้านำ “สายสื่อสาร” ลงใต้ดิน ชวนเอกชนเช่าท่อ 4 พื้นที่โครงการนำร่อง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ยังคงเดินหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามเจตนารมณ์ต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนถึงการมีอยู่ของท่อร้อยสายสื่อสารในปัจจุบัน ทั้งจำนวนท่อร้อยสายสื่อสารว่ามีอยู่จำนวนเท่าไร ในเส้นทางใดบ้าง และมีสภาพสามารถใช้งานได้หรือไม่ ที่สำคัญปัญหาสายสื่อสารไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนได้รับอันตรายจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ซึ่งบางครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อไปว่า จากปัญหาที่สั่งสมมานาน กทม.จึงได้เร่งหาทางออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมเสนอโครงการต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอีเอส) เพื่อพิจารณา กระทั่งมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบให้ กทม.ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง กทม.ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะเป็นวิสาหกิจในกำกับเป็นผู้ดำเนินการ อีกทั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมติบอร์ดดีอีเอส ในการมอบหมายให้ กทม.เป็นผู้ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารเมือง ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 อีกทั้งอำนาจหน้าที่ในการดูแลถนนและทางเท้าตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 รวมถึง พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535

“นอกจากการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองแล้ว กทม.ยังมีภารกิจในการสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงการใช้ระบบสายสื่อสารในภารกิจของ กทม. เช่น ระบบกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับการป้องกันเหตุอาชญากรรม หรือรักษาความปลอดภัย ด้านการจราจร เพื่อจัดเก็บข้อมูลจราจร ข้อมูลเส้นทาง สภาพพื้นผิวจราจร และข้อมูลอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและพัฒนาระบบโครงข่ายการจราจร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมหากมีฝนตกหนัก ด้วยการส่งผ่านข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสาธารณภัยอื่นๆ ด้านการสาธารณสุข เพื่อให้การบริการด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย จำเป็นต้องมีการส่งต่อข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้านการทะเบียน เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของประชาชนทั้งหมด ด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการสอน และรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และด้านอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่และอำนาจเพื่อนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพฯ สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) ต่อไป” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

สำหรับความคืบหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ในส่วนของพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่ ได้แก่ 1.ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต) 2.ถนนรัชดาภิเษก (MRTศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 – หน้าซอยรัชดาภิเษก 7) 3.ถนนวิทยุ (แยกเพลินจิต – หน้าซอยร่วมฤดี) และ 4.ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้ – ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้สนใจยื่นความจำนงเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร (ไมโครดัก) และดาร์คไฟเบอร์ในพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่แล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ‘เอทีไอ เทคโนโลยีส์’ รุกธุรกิจโดรน
บทความถัดไป“วิโรจน์”ซัด! ประชาชนกำลังลำบากกองทัพบกซื้อเครื่องบินวีไอพี เหมาะสมหรือ?