กรมการจัดหางานเดินหน้าสร้างงาน ‘วัยเก๋า’ มอบ จนท.เร่งหาตำแหน่งว่างอย่างเหมาะสม

แฟ้มภาพ

กกจ.เดินหน้าสร้างงาน ‘วัยเก๋า’

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงการจ้างงานภายในประเทศ ในทุกช่วงวัย กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงวัย โดยมอบให้เจ้าหน้าที่เร่งหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม

ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กรมการจัดหางานได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ 1)กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ภายใต้การดำเนินงาน “ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยืน” โดยจะจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดและประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้างเป็นวิทยากร จำนวน 104 คน ดำเนินการนำร่องใน 16 จังหวัดคือ จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี สระบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์ พัทลุง นราธิวาส และปัตตานี

2)กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 965 คน และผู้สูงอายุที่มาใช้บริการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3)กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน เพื่อจ้างเหมาบริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน ทำงานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สระบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา มีระยะเวลาการทำงาน จำนวน 144 วัน ทำงานวันละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 250 บาท (ผู้สูงอายุจะมีรายได้ต่อคนรวมทั้งสิ้น จำนวน 108,000 บาท)

และ 4)กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน เพื่อสำรวจความต้องการประกอบอาชีพหรือทำงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ โดยมีเป้าหมายคือ สำรวจผู้สูงอายุ จำนวน 13,500 คน

อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กรมการจัดหางานได้จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุ 1,466 อัตรา มีผู้สูงอายุมาใช้บริการแล้ว 924 คน ได้รับการบรรจุงานแล้วจำนวน 732 คน เป็นแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด พนักงานดูแลความปลอดภัย รองลงมาเป็น แม่บ้าน พนักงานบริการลูกค้า เสมียนพนักงานทั่วไป ตามลำดับ (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563)

ในส่วนของภาครัฐได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-75 ปี ใน 20 หน่วยงานของกรมการจัดหางานเพื่อเป็นต้นแบบในการจ้างงานผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย ระยะเวลาทำงาน 144 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ค่าตอบแทน 250 บาทต่อชั่วโมง มีรายได้ 108,000 บาทต่อคน

ซึ่งผู้สูงอายุที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ราชาเฟอร์รี่เร่งให้การช่วยเหลือลูกเรือราชา 4 หลังคลื่นลมแรงเป็นเหตุให้เรือล่ม
บทความถัดไป‘สมศักดิ์’ ยอมรับมี ‘อาฟเตอร์ช็อก’ หลังปรับ ครม. ชี้เปิดเก้าอี้ รมช.แรงงาน ไม่ผิดปกติ