ถกงบฯ กทม.ปี’64 วันแรก ตั้งเป้าชง “สภากรุงเทพมหานคร” เห็นชอบ 2ก.ย.นี้

ถกงบฯ กทม.ปี’64 วันแรก ตั้งเป้าชง “สภากรุงเทพมหานคร” เห็นชอบ 2ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อนนำเสนอสภากรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบประกาศใช้

นายคำรณ เปิดเผยว่า คณะกรรมการวิสามัญฯ กำหนดประชุมพิจารณา ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคมนี้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานตามกำหนด ดังนี้ วันที่ 10 สิงหาคม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 8 เขต กลุ่มกรุงธนใต้ 7 เขต วันที่ 11 สิงหาคม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 เขต กลุ่มกรุงเทพใต้ 10 เขต วันที่ 13 สิงหาคม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 9 เขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 9 เขต วันที่ 14 สิงหาคม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย)

Advertisement

วันที่ 17 สิงหาคม สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว วันที่ 18 สิงหาคม สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 19 สิงหาคม สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ วันที่ 20 สิงหาคม สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง จากนั้นจะเป็นการพิจารณาแปรญัตติ และการจัดทำเอกสาร เพื่อรายงานที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ในวันที่ 2 กันยายนต่อไป

“อย่างไรก็ดี คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 16 คณะ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึก พร้อมลงพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วย” นายคำรณ กล่าว

สำหรับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบแล้ว ประธานสภากรุงเทพมหานครจะส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในร่างข้อบัญญัติฯ แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากสภากรุงเทพมหานคร

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image