พช.นครศรีธรรมราช จัดประกวดออกแบบ ‘ชุดผ้าทอเมืองคอนนำสมัย 4 สไตล์ เขา ป่า นา เล’

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะกรรมการในกิจกรรมการประกวดการออกแบบการแต่งกายชุดผ้าทอเมืองคอน นำสมัย 4 สไตล์ ตามวิถีชีวิต เขา ป่า นา เล เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบผ้าทอเมืองนครให้มีความหลากหลายทางด้านการดีไซน์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์กับวัตถุดิบในรูปแบบอื่นๆ ให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดค่านิยมในการแต่งกายด้วยชุดผ้าทอเมืองนครอย่างแพร่หลาย ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุธี โส้ะปะหลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จาก มรภ. นครศรีธรรมราช นางสุวิตา แก้วอารีลาภ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและศึกษาทั่วไป ม.วลัยลักษณ์ นางณัติยา เพ็ชรแก้ว ครูเชี่ยวชาญระดับ 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ เป็นคณะกรรมการ และนายจตุพล ศรีดำ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในการนี้ มีนักออกแบบอิสระ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ จำนวนมาก และมีผลงานที่มีความโดดเด่น เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 ทีม ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

ได้แก่ นายสราวุธ เลาหะสราญ นักออกแบบอิสระ

Advertisement

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ได้แก่ น.ส.ปัญจรัตน์ แซ่กอ, น.ส.บุญญิสา ทองเกต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

Advertisement

ได้แก่ นายปรมี เทพจิตร์, น.ส.ปิยะนุช ขุนทอง น.ส.สุธิดา ไกรทิพย์ นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

นายจรัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอเมืองนครมากยิ่งขึ้น เพราะในขณะนี้หลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันรณรงค์ในการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันที่สวมเครื่องแบบหรือชุดเฉพาะในการทำกิจกรรม ทำให้ได้ผลตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการและร้านตัดเย็บในชุมชน และจะมีกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนารูปแบบผ้าทอเมืองคอน นำสมัย และ Test Market ในวันที่ 25 สิงหาคม ที่จะถึงนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image