สธ.ถกนโยบายคุมเหล้า ชงเพิ่มวันงดขาย สงกรานต์-ปีใหม่-วันพระ

สธ.ถกนโยบายคุมเหล้า ชงเพิ่มวันงดขาย สงกรานต์-ปีใหม่-วันพระ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2564–2570 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ที่ เขตพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกัน มีข้อเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มตั้งแต่เยาวชนชั้นประถมขึ้นไป และควรมีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยแหล่งที่มาของกองทุนคือค่าปรับจากคดีเมาแล้วขับ ร้านค้า และเจ้าของธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มการทดสอบความรู้ข้อกฎหมายก่อนการขอหรือต่อใบอนุญาตจำหน่าย รวมถึงห้ามใช้ชื่อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น และกำหนดวันห้ามขายเพิ่มเติม เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และทุกวันพระ เป็นต้น

ด้าน นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การควบคุมและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความท้าทายและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ในการดำเนินมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การยกระดับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศให้มีสมรรถนะสูง มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยม และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสังคมไทย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ รับ เรือดำน้ำไม่ได้ไว้รบสู้ใคร แต่เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ต้องมี เมิน ปชป.โหวตสวน
บทความถัดไปนิวส์โน้ต : ดี(แต่)ทอล์ก