7-11 ก.ย.ทส.บุกเชียงราย เดินหน้าอบรมจิตอาสาปลูกป่า-ป้องกันไฟ 

7-11 ก.ย.ทส.บุกเชียงราย เดินหน้าอบรมจิตอาสาปลูกป่า-ป้องกันไฟ 

วันนี้ (7 กันยายน 2563) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เดินหน้าต่อเนื่องในการจัดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัด ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ร่วมด้วย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท จ.เชียงราย

นายพงศ์บุณย์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทส. กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น รวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

“ปัญหาไฟป่า ได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหาย เสื่อมโทรม การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ทส. ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่เป็นกลไกสำคัญระดับพื้นที่ที่สามารถจะช่วยสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผลักดันนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาไฟป่าได้” รองปลัด ทส กล่าว

นายจงคล้าย กล่าวว่า การจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สามารถสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ จ.เชียงราย รวมทั้งสิ้น 100 คน

นอกจากนี้ รอง ปก.ทส. ยังได้ขอความร่วมมือจังหวัด หน่วยงาน อส. ปม. และ กอ.รมน. ในพื้นที่จังหวัด นำองค์ความรู้ของหลักสูตรนี้ ไปถ่ายทอดเป็นหลักสูตรระดับชุมชนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไปอีกด้วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผศ.ดร.ลลิตา อาจารย์ ม.เกษตร : อยากตามเด็กให้ทัน ต้องทำอย่างไร?
บทความถัดไป‘พิพัฒน์’ บินตรงลง ‘ภูเก็ต’ รับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ สำรวจความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ