กรมสวัสดิการแรงงานเตรียมพร้อมป้องข้อมูลในระบบ รับมือไวรัสผ่านไซเบอร์

กรมสวัสดิการแรงงาน เตรียมพร้อมป้องข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ รับมือไวรัสผ่านไซเบอร์

วันที่ 11 กันยายน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลถูกโจมตีด้วย ransomware หรือ ไวรัสเรียกค่าไถ่ กสร.ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การโจมตีดังกล่าวไว้ โดยการสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรให้มีความระมัดระวังในการเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับอีเมล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเมล์ ที่ส่งมาจากผู้รับที่ไม่ระบุตัวตน หรือผู้ส่งที่ไม่รู้จัก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามลำดับชั้นความลับ และหน้าที่ของบุคลากรเป็นรายคน แบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Zone) ตามลักษณะการให้บริการและการใช้งาน ปิดช่องทางสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่เป็นช่องทางในการโจมตีของไวรัส พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการ Update Patch ของระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นอันดับสูงสุด และจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงมีมาตรการป้องปรามการติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

อธิบดี กสร. กล่าวว่า ปัจจุบัน กพร.มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใช้บันทึกผลการตรวจแรงงานและส่งเสริมสวัสดิการ และการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลที่ใช้งานผ่าน แท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินความเสี่ยง และระบบสั่งตรวจแก่ชุดตรวจบูรณาการ อีกทั้งสามารถสืบค้นประวัติการตรวจแรงงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น หากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมถูกโจมตี ย่อมส่งผลกระทบต่อทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรมจึงเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศกําชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นช่องทางของไวรัส เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีให้มากที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon