ก.แรงงาน เชิดชูเกียรติสถานประกอบการบริหารจัดการยอดเยี่ยม

ก.แรงงาน มอบถ้วยพระราชทานฯ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยม

วันนี้ (21 กันยายน 2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

 

นายสุชาติ กล่าวว่า รางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 เป็นการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการที่มุ่งมั่นสร้างระบบบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยอดเยี่ยมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านมาตรฐานแรงงานไทย

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายสำคัญในการผลักดันและยกระดับการบริหารจัดการแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า (Decent Work) โดยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานตามหลักสากล ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งของเวทีการค้าโลกในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน

“ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อเป็นเกียรติยศ และความภาคภูมิใจร่วมกันของนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้น จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายสุชาติ กล่าว

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ปีนี้ สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน จำนวน 3 รางวัล คือ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ (ลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ บริษัท ไทสัน โพลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงาน 5) สถานประกอบกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 300 – 999 คน) ได้แก่ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด และสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1 – 299 คน) ได้แก่ บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งนอกจากรางวัลดังกล่าวแล้ว ยังมีการมอบรางวัล ให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสูงสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปีที่ 20 และปีที่ 15 จำนวน 19 รางวัล รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการ ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน จำนวน 44 รางวัล และรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี จำนวน 3 รางวัล รวมอีก 66 รางวัล ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โนอึล’ น้ำไหลลงอ่างฯอุดรน้อย งดส่งให้นาข้าว วอนใช้น้ำอย่างประหยัด
บทความถัดไปกคช. ออก Social Bond 6.8พันล. ระดมทุนสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย