รพ.พัทลุง โชว์ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ มาตรฐานระดับประเทศ

รพ.พัทลุง โชว์ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ มาตรฐานระดับประเทศ

วันนี้ (23 กันยายน 2563) ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยระหว่างตรวจเยี่ยมศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบที่โรงพยาบาล (รพ.) พัทลุง จ.พัทลุง ว่า สบส.มีภารกิจส่งเสริม พัฒนา ให้คำปรึกษาการดำเนินงานของ รพ.ภาครัฐในด้านการจัดการเครื่องมือแพทย์ใน รพ. ให้เพียงพอ พร้อมใช้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ ในอดีต ส่วนใหญ่ รพ.ภาครัฐจะมีปัญหาที่คล้ายกันคือ เครื่องมือที่ไม่เพียงพอ จัดซื้อซ้ำซ้อน ขาดการดูแล บำรุงรักษาที่ได้มาตรฐาน ทำให้เครื่องมือไม่พร้อมใช้ ผู้ใช้งานขาดความมั่นใจและไม่เชื่อมั่น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยและภาพลักษณ์ขององค์กร

ทพ.อาคม กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ รพ.พัทลุง สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ครบวงจร มีการจัดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ รพ.พัทลุง ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบติด 1 ใน 20 แห่ง และยังผ่านการคัดเลือกเป็น รพ. 1 ใน 3 ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบระดับศูนย์พัฒนาดีเด่นอีกด้วย

“ทั้งนี้ การจะผ่านมาตรฐานเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ ไม่ใช่ว่าใครจะมาขอก็ได้ แต่ต้องผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนด 39 ข้อ ซึ่งเป็นแรวทางที่พัฒนามากว่า 20 ปี อาทิ การผ่านมาตรฐานโดยการสอบเทียบเพื่ออ้างอิงตามมาตรฐานสากล และต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ เพราะหากผู้ใช้ไม่เป็นก็มีส่วนทำให้เครื่องมือแพทย์ชำรุดเสียหายได้เช่นกัน เพราะขนาดคนใช้เป็นเครื่องมือต่างๆก็ชำรุดเสียหายได้” ทพ.อาคม กล่าว

ด้าน นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการ รพ.พัทลุง กล่าวว่า ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.พัทลุง มีจุดเด่นที่แตกต่าง มีการกำหนดนโยบายของ รพ.ที่ชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีทีมงานสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุน และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม  ชีวการแพทย์โดยตรง จึงทำให้มีความพร้อมในการให้บริการกับหน่วยงานภายใน รพ.ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจน ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำ จ.พัทลุง ที่ดูแลระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ในภาพรวมของจังหวัด เพื่อใช้ทรัพยากร บุคลากรร่วมกัน เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทดสอบ เป็นที่ศึกษาดูงานและฝึกงานของนักศึกษาด้านอุปกรณ์การแพทย์

“ทั้งนี้ ยังสามารถอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายในพื้นที่ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ รพ.อื่นๆ ทำให้ภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในด้านการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ของจังหวัดลดลง แต่ยังคงซึ่งคุณภาพ มาตรฐาน ให้เครื่องมือเพียงพอ พร้อมใช้ปลอดภัย เชื่อถือได้โดยผ่านตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของ สบส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ” นพ.จรุง กล่าว

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ทวี’ อัดคนร่างรธน.60 เห็นแก่ตัว ร่างเพื่อคนกลุ่มเดียว คนส่วนใหญ่อ่อนแอ
บทความถัดไป“บิ๊กตู่”ขอไม่ยุ่งตรวจสอบศรีพันวา