เตรียมรับมือปี’64 ประเทศไทยเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยสมบูรณ์’

จุติ ไกรฤกษ์

เตรียมรับมือปี’64 ประเทศไทยเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยสมบูรณ์’

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน เตรียมความพร้อมคนทุกวัย ร่วมสร้างสังคมไทย สูงวัยอย่างมีพฤฒิพลัง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่วิถีปกติใหม่ในสังคมสูงวัย : Step Forward to New Normal Life for Aged Society” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ว่า

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกประสบภาวะวิกฤต ทั้งคนตกงาน การจัดเก็บภาษีที่ลดลง เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและหลักประกันสังคม ดังนั้นการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันกับพันธมิตรทั้ง 6 กระทรวงหลัก รวมถึงกระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการทรัพยากรรองรับสังคมผู้สูงวัย ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างบ้าน สร้างสังคมแห่งอนาคตด้วยมือของเราเอง ขณะเดียวกัน ก็นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง ถอดบทเรียนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ

อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีการเตรียมพร้อมรองรับในมาตรฐานที่ต่ำมาก เพราะมีปัจจัยจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบต่อการคลังของประเทศ ต้องรวมพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบูรณาการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งต้องผลักดันการเตรียมความพร้อมคนทุกวัย สร้างสังคมไทย สู่วัยอย่างมีพฤฒิพลังออกมาเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ให้เกิดผล ซึ่งขณะนี้ พม.ได้จัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.แล้วอยู่ระหว่างเสนอ ครม.พิจารณา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon