อธิบดีป่าไม้คนใหม่ ประเดิมงานแรก ลุยบี้ดำเนินคดีรีสอร์ตม่อนแจ่มรุกป่า

อธิบดีป่าไม้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาม่อนแจ่ม

“ประเดิมงานแรกอธิบดีป่าไม้คนใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินคดีทั้งหมด 30 คดี อีก 82 ราย ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรงแรม และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร”

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก) ในฐานะหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) และกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม บริเวณม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติการอยู่อาศัยทำกินของสถานประกอบการ 113 ราย โดยสามารถดำเนินคดีทั้งหมด 30 คดี จำนวน 31 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และดำเนินการตามมาตรา 29 มาตรา 30 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จำนวน 20 คดี โดยรื้อถอนแล้ว 2 ราย รื้อถอนเองตามคำสั่งมาตรา 25 จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถอนตามคำสั่ง มาตรา 25 จำนวน 1 ราย ส่วนอีก 18 ราย อยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งมาตรา 25 ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาคำอุทธรณ์แล้ว ไม่เห็นด้วย จำนวน 15 คดี ขณะที่อีก 3 ราย อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ 1 คดี และอยู่ระหว่างพิจารณาคำอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 คดี นอกจากนี้เจ้าของกิจการยินยอมรื้อถอนด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือจำนวน 4 คดี  และอีก 6 คดี อยู่ระหว่างพิจารณาโต้แย้งสิทธิ เนื่องจากคู่กรณีฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่

นอกจากนี้อีก 82 ราย เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิจารณาจัดระเบียบที่อยู่อาศัย และทำกิน โดยส่งข้อมูลให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติโรงแรม และพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต่อไป

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image