ครูต่างชาติอยู่ในไทยกว่า1.1หมื่นคน เฮ้งจี้ ร.ร.รัฐ-เอกชน ต้องยื่นขออนุญาตทำงาน

ครูต่างชาติอยู่ในไทยกว่า1.1หมื่นคน เฮ้งจี้ ร.ร.รัฐ-เอกชน ต้องยื่นขออนุญาตทำงานไม่มียกเว้น

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายกรมการจัดหางาน (กกจ.) เข้มงวด ตรวจสอบครูชาวต่างชาติและสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีการจ้างครูต่างชาติเข้าทำงาน หากพบทำงานในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายสุชาติ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กกจ.ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในตำแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนว่า ได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า มีครูชาวต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครูชาวต่างชาตินั้นต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศ

“ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และถ้ายังพบกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี” นายสุชาติ กล่าวและว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีครูชาวต่างชาติทั่วประเทศ จำนวน 11,200 คน โดยสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ฟิลิปปินส์ 4,360 คน 2.อังกฤษ 1,569 คน 3.สหรัฐอเมริกา 1,143 คน 4.จีน 778 คน 5.ญี่ปุ่น 351 คน และอื่นๆ 2,999 คน (ข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน)

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กกจ.กล่าวว่า ได้กำชับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT VISA) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT VISA) มีเอกสารการประกอบวิชาชีพครู ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

Advertisement

“โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษา รอพิจารณาคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสาร 3 วันทำการ และชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต คือ ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 750 บาท ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1,500 บาท และไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3,000 บาท” อธิบดี กกจ. กล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @service_workpermit และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 ซึ่งมีการจัดล่ามภาษาอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนำวิธีการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image