สคอ.-สสส. ชูภูเก็ตโมเดล นำชีวิตวิถีใหม่สู่เมืองปลอดภัยที่ยั่งยืน

สคอ.-สสส. ชูภูเก็ตโมเดล นำชีวิตวิถีใหม่สู่เมืองปลอดภัยที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ภาคีสื่อและเครือข่าย ร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ที่โรงแรมอังสนา ลากูนา จ.ภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมว่า ภูเก็ต เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและได้รับความนิยมอย่างมากทั้งคนไทยและต่างชาติ จึงทำให้แต่ละวันปริมาณรถค่อนข้างมาก โดยเฉพาะช่วงหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น จังหวัดจึงมียุทธศาสตร์สร้างความปลอดภัยทางถนน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำข้อมูล มาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ สร้างภาคีเครือข่าย มีมาตรการองค์กร มีการกวดขันวินัยจราจรเคร่งครัด และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (กันน็อก) 100% ทำให้ รถ คน ถนน ปลอดภัย

“และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกขณะนี้ ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง ใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค สวมหมวกนิรภัย ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัย ทั้งเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย จนนำไปสู่การเป็น เมืองปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ด้าน นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สคอ. กล่าวว่า จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผู้เสียชีวิตสะสม 12,094 ราย ผู้บาดเจ็บ 793,839 ราย รวมทั้งหมด 805,933 ราย โดยในส่วนของ จ.ภูเก็ต มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563) มีผู้บาดเจ็บ 14,123 ราย เสียชีวิต 78 ราย

“และข้อมูลพบว่า จากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น รณรงค์สวมหมวกหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราการสวมหมวกนิรภัยของ จ.ภูเก็ต เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการสร้างกระแสรับรู้และความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ โดยอาศัยพลังสื่อมวลชนและเครือข่ายจึงสำคัญ สื่อต้องช่วยกันวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริง นำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถลดอุบติเหตุทางถนนในพื้นที่ลงได้” นายพรหมมินทร์ กล่าว

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า การนำมาตรการองค์กรมาขับเคลื่อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับขี่ปลอดภัย บุคลากรมีจิตสำนึกความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อปี 2557 ได้มีการลงนามเอ็มโอยูระหว่าง 4 องค์กร เพื่อร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต สถานีตำรวจภูธรวิชิต บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัท โอดี้นิวส์ ร่วมกำหนดนโยบาย “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยคนในองค์กร” รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่มีมากกว่า300 คน โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ได้มีการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง

“พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ปี 2557-2562 มีผู้บาดเจ็บ 10 คน ปี 2562 เสียชีวิต 1 ราย และในปี 2563 ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลย นอกจากนี้ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล โดยมีจุดเสี่ยง จุดอันตรายหลายจุด จากสาเหตุขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ และพื้นถนนมีคราบน้ำมันและทรายบนพื้นผิวจราจร ซึ่งทางหน่วยงานแก้ไขปรับปรุงโดย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฉีดล้างพื้นผิวจราจรให้สะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ล้ำออกมาบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางถนน ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรชำรุด เพิ่มแสงสว่าง ติดตั้งป้ายไฟกระพริบแบบแอลอีดี เพื่อให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นส่งผลให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง” นายกรีฑา กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon