จับกัง1 นำทีมสหวิชาชีพตรวจลูกจ้างประมงทะเลพื้นที่ จ.ชลบุรี

จับกัง1 นำทีมสหวิชาชีพตรวจลูกจ้างประมงทะเลพื้นที่ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นำทีมสหวิชาชีพตรวจลูกจ้างในกิจการประมงทะเล ลงพื้นที่พบปะกับลูกจ้าง นายจ้าง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน จ.ชลบุรี ทั้งนี้ นายกสมาคมประมงแสมสาร จ.ชลบุรี ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนด้วย

นายสุชาติ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port In and Port Out Control Center: PIPO) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่มาพบปะกับลูกจ้าง นายจ้าง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยได้มารับฟังบรรยายสรุปจากนายปฐวี สุขะกาศี ตัวแทนศูนย์ฯ แจ้งเข้า-ออกเรือประมง เรื่องการดำเนินงานของศูนย์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในการประกอบอาชีพประมงทะเลในพื้นที่จาก นายบุญยัง นักร้อง ประธานกลุ่มเกษตรกรประมงบางเสร่ ตรวจเรือหน้าท่า ร่วมกับสหวิชาชีพ และพบปะพูดคุยกับแรงงานประมงทะเล และมอบของที่ระลึกแก่แรงงานฯ ประมาณ 50 คน

 

สำหรับศูนย์ฯแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ดังกล่าว มีชุดสหวิชาชีพ 4 ชุด ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน มีการออกคำสั่งและดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับทั้งสิ้น 35 คำสั่ง ไม่พบปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ มีแรงงานประมงของ จ.ชลบุรี 4,327 คน มีเรือประมงที่อยู่ในการควบคุม 595 ลำ โดยปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ การแจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมง ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและอยู่นอกเวลาราชการส่วนใหญ่ ทีมสหวิชาชีพมีหลายหน่วยงาน ไม่ทราบภารกิจ หน้าที่และข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon