ก.แรงงาน ร่วมมือ ETDA ปั้นไกด์คุณภาพ รับยุคดิจิทัล

ก.แรงงาน ร่วมมือ ETDA ปั้นไกด์คุณภาพ รับยุคดิจิทัล

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เพื่อสร้างแรงงานให้มีความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ซึ่งจะได้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีความสนใจต้องการทำธุรกิจหรือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการอี-คอมเมิร์ช ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และผลักดันให้ชุมชนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์กลุ่มชุมชน สินค้า และขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เสริมสร้างแรงงาน กำลังคนทั้งกลุ่มนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงาน ให้มีองค์ความรู้และสามารถในการทำอีคอมเมิร์ช อันเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาปากท้องชุมชน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

นางนฤมล กล่าวว่า ในวันที่ 23, 25 และ 26 พฤศจิกายนนี้ สอพธ.ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในหัวข้อเทคนิคการใช้งานอี-คอมเมิร์ช แพลตฟอร์ม (e-Commerce Platform) ต่างๆ ในการขายสินค้า โดยทีมวิทยากรจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย การเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านช่องทางไลน์ OA ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเพจเฟซบุ๊ก และการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จาก ETDA หัวข้อ การสร้างเนื้อหาเพื่อการขายสินค้าและบริการ ในรูปแบบอี-คอมเมิร์ช การถ่ายภาพและการแต่งภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ โก ออนไลน์ (Go Online) ไปให้สุดแบบถูกกฎหมาย โดยทีมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก ETDA รวมถึงหัวข้อ “ออนไลน์ทั้งที เจอแต่ทัวร์ดี ไม่มีทัวร์ลง” โดยทีม Internet for Better Life จาก ETDA รวมระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง โดยจัดอบรมให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มมัคคุเทศก์ จำนวน 40 คน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และสามารถในการทำอีคอมเมิร์ชได้อย่าถูกต้องต่อไป

“การสร้างแรงงานให้มีความรู้ให้กับชุมชนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายผลสู่การทำ e-Commerce จะช่วยให้แต่ละชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากจะมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กโก – มัวริซิโอ’ ประชุมทางไกลข้ามทวีปเตรียมความพร้อมไฟต์ ‘วันเฮง – ปัญญา’
บทความถัดไปเทคโนโลยีตรวจสอบใบหน้า เพื่อยืนยันตัวบุคคล กรณีศึกษาจากสิงคโปร์