กรมอนามัยขู่เอาผิดผู้ประกอบการ–ผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านอบรมก่อน 16 ธค.นี้

แฟ้มภาพ
กรมอนามัยขู่เอาผิดผู้ประกอบการ–ผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านอบรมก่อน 16 ธค.นี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สธ.ได้ออกกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ว่าด้วยการอบรมหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิ ของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารด้วย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก

“สาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดในเรื่องการควบคุมสุขลักษณะสถานที่ขายนั้น ต้องดูแลให้ถูกต้องตั้งแต่จุดเตรียมอาหาร แสงสว่าง ที่ล้างมือ ห้องน้ำ ที่กำจัดขยะและน้ำเสีย วัตถุดิบต้องมี ความสด มีการจัดเก็บอย่างดี น้ำดื่มหรือน้ำที่เอามาใช้ทำอาหารก็ต้องสะอาด ส่วนน้ำแข็งที่ใช้กินห้ามเอาหมู เอาผักหรือเอาน้ำอัดลมลงไปแช่ จาน ชาม ช้อนส้อม ต้องสะอาดและมีการฆ่าเชื้อหลังทำความสะอาดด้วย ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ห้ามใช้เมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงทำ ประกอบ ปรุง การเก็บรักษา ตลอดจนการจำหน่ายอาหาร น้ำใช้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินงานตรวจแนะนำ ร้านอาหาร จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร เพื่อสร้างความร่วมมือกันในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นวิทยากร ให้ความรู้และให้คำแนะนำมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ ภาคเอกชน สถาบันที่มีความรู้ มีความชำนาญดำเนินการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารได้อีกด้วย โดยขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย เป็นหน่วยจัดอบรม ซึ่งให้ความสำคัญกับการอบรมและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนจากวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีเป้าหมายในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 ให้มีจำนวนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารที่เข้าข่ายผ่านการอบรมประมาณ 5 แสนราย

“นับเป็นความท้าทายของกรมอนามัยที่ต้องเร่งดำเนินการ และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ที่กำหนด เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการให้มีมาตรฐานตามประกาศ สธ. และยังเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารต้องรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารด้วย ซึ่งหากพบหน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ ไม่ดำเนินการเข้ารับการอบรมดังกล่าวภายในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ อาจมีความผิดได้ตามมาตรา 68 ฝ่าฝืน กฎกระทรวงมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท” นพ.สุวรรณชัย กล่าวและว่า
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ประสงค์ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สามารถติดต่อได้ที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ส่วนผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสจำหน่ายอาหารใดที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถแสดงความจำนงค์ได้ที่ สำนักงานเขต จังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่โทร.0 2590 4178 หรือ http://foodsan.anamai.moph.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผบ.ตร. ยอมรับกังวลม็อบละเมิดสถาบัน ยืนยันต้องดำเนินการตามกฎหมาย
บทความถัดไปชวนช้อปผลิตภัณฑ์มูลนิธิศิลปาชีพ จากทั่วประเทศ เปิดขายครั้งแรก วันเสาร์ 28 พ.ย.นี้