ก.แรงงาน เปิดครัว 12 แห่งทั่วไทย ฝึกกุ๊กทะเลส่งเรือสำราญ-ขนส่งระหว่างประเทศ

ก.แรงงาน เปิดครัว 12 แห่งทั่วไทย ฝึกกุ๊กทะเลส่งเรือสำราญ-ขนส่งระหว่างประเทศ

วันนี้ (2 ธันวาคม 2563) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่คนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อนุสัญญา ว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้การรับรองจาก กพร. และเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนในสาขาดังกล่าว ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพบนเรือสำราญและเรือขนส่งระหว่างประเทศได้ ในปี 2564 ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 12 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกอบรม

นายธวัช กล่าวว่า สพร. และ สนพ. 12 แห่ง กำหนดฝึกอบรม ประกอบด้วย สพร. 3 ชลบุรี เดือนพฤษภาคม 2564 สพร. 6 ขอนแก่น เดือนพฤษภาคม 2564 สพร. 7 อุบลราชธานี วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2564 สพร. 9 พิษณุโลก เดือนพฤษภาคม 2564 สพร. 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564 สพร. 12 สงขลา เดือนมีนาคม 2564 สพร. 13 กรุงเทพมหานคร วันที่ 16-21 มีนาคม 2564 วันที่ 22-27 มิถุนายน 2564 วันที่ 14-19 กันยายน 2564 สพร. 21 ภูเก็ต เดือนสิงหาคม 2564 สพร. 22 นครศรีธรรมราช วันที่ 5-11 กรกฎาคม 2564 สนพ.กระบี่ เดือนสิงหาคม 2564 สนพ.พังงา เดือนเมษายน 2564 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ วันที่ 22-28 มิถุนายน 2564 ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 42 ชั่วโมง คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมอายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี สุขภาพแข็งแรง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลา 5 ปี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น

“สพร. สนพ. และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติทั้ง 12 แห่ง มีความพร้อมทั้งสถานที่ มีห้องครัวและอุปกรณ์การฝึกตามมาตรฐานกฎหมาย และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ผู้สนใจสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th และ www.facebook.com/dsdgothai หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดี กพร.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon