สธ.ปลื้มใช้กัญชารักษาปลอดภัย ชี้ผลข้างเคียงน้อย-เร่งต่อยอดธุรกิจ

แฟ้มภาพ
สธ.ปลื้มใช้กัญชารักษาปลอดภัย ชี้ผลข้างเคียงน้อย-เร่งต่อยอดธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick win) การขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เปิดเผยผลว่า ในที่ประชุมได้สรุปผลการทำให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริง ว่า จำเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ ไปถึงปลายน้ำ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงที่รับผิดชอบแผนงาน และมีสถาบันกัญชาทางการแพทย์เป็น focal point ในการประสานงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้

“โดยเริ่มตั้งแต่การมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นต้นทางสำคัญของธุรกิจกัญชา การลดขั้นตอนการขออนุญาต การยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชและผลิตภัณฑ์กัญชา รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยากัญชา ก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป โดยจะมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทย อีกทั้ง ยังได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกของคลินิกเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบบริการได้มากขึ้น ซึ่งทาง สธ.จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงประเด็นการขับเคลื่อนเหล่านี้เป็นระยะ” ภก.อนันต์ชัย กล่าว

นอกจากนี้ ภก.อนันต์ชัย ยังกล่าวชี้แจงถึงข้อมูลความปลอดภัยทางคลินิกจากการใช้กัญชา ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชนและบุคลากรทางการแพทย์ ว่า จากผลการติดตามรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้กัญชา ตั้งแต่มีการดำเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์มาเป็นเวลา 2 ปี พบว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชามีจำนวนลดลงอย่างมาก

“ในปี 2562 พบอาการไม่พึงประสงค์ 641 ครั้ง ในขณะที่ ปี 2563 ลดลงเหลือเพียง 269 ครั้ง และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ ผลข้างเคียงเฉียบพลันจากการใช้กัญชามีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้ใช้ทั้งหมด โดยผลข้างเคียงของยากัญชาที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ อาการเวียนศีรษะ มึนงง ซึ่งเมื่อผู้ป่วยใช้ยาไปสักระยะหนึ่งแล้ว ร่างกายจะสามารถปรับตัวได้ หรือในบางรายอาจแก้ไขด้วยการปรับขนาดยา และอาการปากแห้ง คอแห้ง ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจิบน้ำบ่อยๆ สำหรับอาการทางจิตเวช เช่น วิตกกังวล ประสาทหลอน กระวนกระวาย พบจำนวนน้อยมาก และไม่พบผู้ป่วยที่เกิดโรคทางจิตจากการใช้ยากัญชาเลยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการที่ดี และทำให้ผู้ป่วยได้รับยากัญชาที่มีคุณภาพภายใต้การดูแลของแพทย์ จะทำให้ผู้ป่วยจะมีความปลอดภัยจากการใช้ยากัญชา ส่วนผู้ที่นำยากัญชาไปใช้ไม่ถูกต้องก็จะมีการวางมาตรการจัดการต่อไป” ภก.อนันต์ชัย กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลกัญชาทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์กัญชาทางการแพทย์ หรือ https://www.medcannabis.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon