เช็กด่วน! สธ.ออก 7มาตรการเข้มปีใหม่ อะไรทำได้-ไม่ได้

เช็กด่วน! สธ.ออก 7มาตรการเข้มปีใหม่ อะไรทำได้-ไม่ได้

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.กล่าวถึงมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า เป้าหมายการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 คือ การลดโอกาสแพร่เชื้อในประเทศไทยระยะเทศกาลปีใหม่ ที่มีการรวมคนจำนวนมาก

“สธ.จึงขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น พยายามอยู่บ้าน ฉลองปีใหม่กับครอบครัว ไม่ต้องนัดกันไปฉลองคนหมู่มาก แออัด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่น ตะโกน เพราะการที่มีคนรวมกลุ่มมากๆ ทำให้เกิดการแพร่เชื้อและติดเชื้อกระจายออกไปจำนวนมากได้ และยากต่อการควบคุม ขณะที่แรงงานต่างด้าวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยอยู่ที่พักหรือที่ทำงาน” ปลัด สธ.กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า ล่าสุด คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านกาแรพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 (ศปค.สธ.) มีมติในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ 1.สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาครสามารถควบคุมโรคได้ดีระดับหนึ่งด้วยมาตรการสาธารณสุข มาตรการด้านสังคม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชน 2.ในช่วงปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ศปค.สธ.จึงให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำแผนเตรียมรับมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์จังหวัดของตนเอง และสอดคล้องกับมาตรการ ศบค.กำหนด รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ

“3.การจัดกิจกรรมสาธาณะช่วงปีใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งด ส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังให้ลดการจัดกิจกรรมมากที่สุด อยู่เฉพาะในครอบครัว หากจะจัดต้องได้รับอนุญาต รวมทั้งคงมาตรการป้องกัน เน้นย้ำการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และสแกนไทยชนะ และลดความแออัดของผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน หากจัดมากกว่า 100 คน ต้องขออนุญาต” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

ปลัด สธ.กล่าวว่า 4.การจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ เน้นการจัดแบบทางไกล หรือ ออนไลน์ เช่น สวดมนต์ข้ามปี 5.แรงงานต่างด้าวให้อยู่ภายในพื้นที่จังหวัด ที่พักตนเอง หรือสถานที่ทำงาน และงดการไปมาหาสู่ ให้นายจ้างตรวจสอบดูแลลูกจ้างอย่างเข้มงวด 6.ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เคาะประตูบ้านให้ความรู้ประชาชนและตรวจสอบว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือไม่ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และ 7.ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง เช่น สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน และอื่นๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon