กทม.จ่อผุด รพ.สนาม 3-4 แห่ง รับผู้ป่วยโควิด-19 คาด 1,500-1,700 เตียง

กทม.จ่อผุด รพ.สนาม 3-4 แห่ง รับผู้ป่วยโควิด-19 คาด 1,500-1,700 เตียง

วันนี้ (8 มกราคม 2564) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ที่สำนักการแพทย์ กทม.

นางศิลปสวย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเดิมมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและมีการกระจายไปหลายจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งการซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากร ได้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นการทดสอบแนวทางการปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

“ขณะเดียวกัน ยังทำให้ทราบถึงจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้นโดยที่การปฏิบัติงานจริงนั้นบุคลากรต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้น ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของ กทม.ในการทำหน้าที่ตอบโต้กับการระบาด การรักษาพยาบาล การสอบสวนโรค ซึ่งต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดประชุมซ้อมแผนในครั้งนี้ สำนักการแพทย์ ดำเนินการร่วมกับ สำนักอนามัย และสำนักงานเขต” ปลัด กทม.กล่าว

นางศิลปสวย กล่าวว่า การฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการทดสอบการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรูปแบบการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรณีการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ฝึกซ้อมด้านการสั่งการ การอำนวยการ การฝึกตามสถานการณ์หลักสถานการณ์เสริม การประเมินผล การสอบสวนโรค ลงพื้นที่ ระบบส่งต่อ การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ธุรการ ระบบไอที ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกำหนดหัวข้อการฝึกไว้ที่การตอบสนองต่อสถานการณ์ตามแผนของหน่วยงาน/จังหวัด การจัดสรรทรัพยากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การแบ่งมอบหน้าที่ตามความรับผิดชอบและการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด จะซ้อมภาพรวมด้วยกันและไปซ้อมในระดับโรงพยาบาลต่อ หลังจากนั้นจึงจะกำหนดจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคโควิด-19 และการบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ต่อไป

ปลัด กทม. กล่าวถึงการเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในเบื้องต้น กทม.ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำหรับสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยในพื้นที่ที่มีการควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถรองรับได้ 500-600 เตียง รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับเพิ่มเติมอีก 3-4 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยหากดำเนินการจัดตั้ง รพ.สนามได้ครบตามแผน คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,500-1,700 เตียง ทั้งนี้ กทม.ขอความร่วมมือผู้ป่วย หากป่วยมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่าปกปิดข้อมูล หรือปกปิดประวัติเสี่ยง เพื่อทีมแพทย์จะได้วินิจฉัยรักษาและเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon