กรุงเทพฯ พบโควิด-19 รอบใหม่สะสม 512 ราย กทม.ออกแนวปฏิบัติ 8 ด่านคัดกรอง เน้นรถโดยสาร

กรุงเทพฯ พบโควิด-19 รอบใหม่สะสม 512 ราย กทม.ออกแนวปฏิบัติ 8 ด่านคัดกรอง เน้นรถโดยสาร

วันนี้ (13 มกราคม 2564) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 9/2564 ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

นางศิลปสวย กล่าวว่า ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,045 ราย (ระลอกใหม่ 512 ราย) นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โดยสำนักเทศกิจได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองทั้ง 8 แห่ง เป็นไปตามขั้นตอนและรูปแบบเดียวกัน

“สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกหยุดรถเข้าด่านตรวจทุกคัน โดยมุ่งเน้นรถที่มีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก เช่น รถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ รถบรรทุก รถสาธารณะอื่นๆ รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าข่าย ขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ที่โดยสารลงจากรถ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยใช้ระบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) แอพพลิเคชั่นที่กำหนด เพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เข้ารับการคัดกรอง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กอ.รมน.กทม. อปพร.และอาสาสมัคร ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดระเบียบการจอดรถที่เข้ามาภายในด่านตรวจ และบริเวณจุดจอดรถในระหว่างรอผู้โดยสารเข้ารับการตรวจคัดกรอง บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน พร้อมแนะนำให้เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงยืนยันตน ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการ” ปลัด กทม. กล่าว

นางศิลปสวย กล่าวว่า หากพบว่ามีกรณีอุณหภูมิสูง หรือมีอาการผิดปกติ ให้นำตัวไปที่โต๊ะสอบประวัติ แนะนำผู้เข้าคัดกรองบันทึกในแอพพ์ฯ ที่ กทม.กำหนด ระบบ BKK COVID-19 สำหรับด่านคัดกรองในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่โหลดแอพพ์ฯ แล้ว บันทึกข้อมูลของผู้ผ่านด่านลงในแอพพ์ฯ และส่งคืนหลักฐานบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่และผู้คัดกรองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้ง แนะนำผู้เข้าคัดกรองให้โหลดแอพพ์ฯ “หมอชนะ” จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ได้รับมอบหมาย สอบสวนประวัติและบันทึกข้อมูลตามแบบหรือเอกสารที่กำหนด

กรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทย (เข้าโต๊ะคัดกรองคนไทย) สอบถามข้อมูลการเดินทาง ประวัติ อาการไข้ หรืออาการผิดปกติอื่นๆ ถ้าไม่มีไข้ หรือไม่มีการผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลของผู้ผ่านด่านในแอพพ์ฯ ที่กำหนด แล้วให้เดินทางต่อไป ถ้ามีไข้ หรือมีอาการผิดปกติ ให้สอบถามซักประวัติให้ทราบถึงภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัย ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แนะนำให้เข้ารับการตรวจรักษา ถ้าไม่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แนะนำให้ไปตรวจรักษา โดยให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลของผู้ที่ผ่านด่านในแอพพ์ฯ ที่กำหนด แล้วลงข้อมูลประวัติการมีไข้ในแบบฟอร์มซักประวัติ

สำหรับกรณีเป็นบุคคลต่างด้าว (เข้าโต๊ะคัดกรองต่างด้าว) ให้สอบถามข้อมูลการเดินทาง ประวัติ อาการไข้ หรืออาการผิดปกติอื่นๆ กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ไปทำงานในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ให้ประสานนายจ้างมารับตัวกลับ หรือนำตัวส่งจุดตรวจ จ.สมุทรสาคร หรือประสานอำเภอ หรือ จ.สมุทรสาคร มารับตัวกลับ

กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ไปส่งสินค้านอกพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ทำประวัติพร้อมแจ้งห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในจังหวัดอื่น ห้ามเข้ากรุงเทพฯ โดยเด็ดขาด

กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือไม่มีเอกสารแสดงตน ให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย ถ้าตรวจพบบุคคลมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทั้งคนสัญชาติไทย และคนต่างด้าว ให้ประสานศูนย์เอราวัณ 1646 เพื่อมารับตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“บินไทย” ยันสามารถยื่นแผนฟื้นฟูฯ ได้ทันกำหนด
บทความถัดไปวืด 7 พันบ.!! ก.คลังเผยกลุ่มอาชีพใด หมดสิทธิรับเงินเยียวยา 7 พันบ.