กทม.ปรับ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 509 เตียง

กทม.ปรับ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 509 เตียง

วันนี้ (15 มกราคม 2564) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการจัดตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนาม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า รพ.สนาม มีความจำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ไปยังชุมชนในพื้นที่ กทม.จึงจัดตั้งรพ.สนาม ที่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อเป็นที่พักสำหรับการสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย โดยมีระบบการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ระบบการควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดสู่บุคคลภายนอกและชุมชน พร้อมระบบการส่งต่อกรณีอาการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการการรักษาฉุกเฉิน

“โดยใช้อาคารเป็นพื้นที่สำหรับดูแลผู้ป่วย 2 ส่วน รองรับผู้ป่วยได้รวม 509 เตียง ประกอบด้วย 1.เรือนกลางน้ำ มีจำนวน 7 หลังๆ ละ 4 ห้องๆ ละ 2 คน รวมรองรับผู้ป่วยได้ 56 คน ทั้งนี้ ทุกห้องระเบียงจะหันออกกลางน้ำ ห่างจากชุมชนมากกว่า 8 เมตร พื้นที่รอบๆ เป็นพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทดีแสงแดดส่องถึง ปิดระบบระบายอากาศ มีเจ้าหน้าที่รักษาควาปลอดภัยดูแล เคาน์เตอร์พยาบาลอยู่กลางเรือนผู้ป่วย จัดให้มีจุดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังให้การดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าโซนสะอาด ภายในเคาน์เตอร์พยาบาลเป็นระบบเครื่องปรับอากาศแยกส่วน มีห้องพัก ห้องทำงาน ห้องอาหารและห้องประชุมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยจัดให้เข้าออกทางเดียว จัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (WIFI) ครอบคลุมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ กล้องวงจรปิดจุดเส้นทางเดินในเรือนกลางน้ำและทางออกเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ได้จัดเส้นทางเข้าออกแยกจากผู้ป่วยทั่วไปด้วย” ปลัด กทม.กล่าว

นางศิลปสวย กล่าวว่า ในส่วนของอาคารผู้ป่วยใน (อาคารกลางน้ำ) ชั้น 2 – ชั้น 6 เป็นอาคารกลางน้ำ ตั้งห่างจากชุมชนเกินกว่า 8 เมตร พื้นที่รับผู้ป่วยอยู่ที่ชั้น 2 ถึงชั้น 6 รองรับผู้ป่วยได้ 453 คนในแต่ละชั้นแบ่งเป็น 2 ฝั่ง ด้านห้องเดี่ยว และห้องรวม ช่องทางการเข้าออก / ลิฟท์โดยสารของผู้ป่วยแยกโซนการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ ห้องเดี่ยวจัดเป็นห้องพัก 2 เตียงตั้งห่างกันมากกว่า 1.5 เมตร มีห้องน้ำในตัว ห้องรวมมีลักษณะเป็นส่วนๆ จัดเตียงพัก 6เตียง ด้านหน้าอีก 1 เตียง ทุกเตียง ตั้งห่างกันมากกว่า 1.5 เมตร ห้องน้ำรวม จำนวน 10 ห้อง ห้องอาบน้ำ 6 ห้อง แบ่งแยกเป็น 2 ฝั่ง เคาน์เตอร์พยาบาลมีช่องทางเข้าออกแยกจากทางเข้าออกของผู้ป่วย จัดให้มีจุดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังให้การดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าโซนสะอาด มีห้องพัก ห้องทำงาน ห้องอาหารและห้องประชุมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยจัดให้เข้าออกทางเดียว

“การจัดการระบบอากาศในเคาน์เตอร์พยาบาลซึ่งมีระบบอากาศแบบ AHU อากาศนำเข้าจะแยกกันทุกห้อง เพื่อทำให้เป็นกึ่งๆ positive pressure เปิด fresh air เข้ามากที่สุด เพื่อนำอากาศสะอาดเข้ามากกว่าอากาศที่อยู่ในเคาน์เตอร์ และเปิด exhaust น้อยๆ หรือปิดตัว exhaust สำหรับการจัดเก็บขยะ ขยะจากห้องพักจัดเป็นขยะติดเชื้อใส่ถุงแดงผูกปากถุงตามมาตรฐาน ส่งออกจากห้องพักเพื่อรวบรวมส่งโรงพักขยะวันละ 1 รอบ การจัดรวบรวมใส่ถังปิด เส้นทางลำเลียงแยกออกจากเส้นทางสัญจรปกติ โรงพักขยะเป็นโซนแยกจากอาคารบริการ และห่างจากชุมชน โดยกรุงเทพธนาคมรับขยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีสัญญาไวไฟครอบคลุมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ มีกล้องวงจรปิดในจุดเส้นทางเดิน ในหอผู้ป่วยและทางออกหอผู้ป่วยทั้ง 2 ฝั่ง มีประตูปิดกั้น สามารถปิดล็อก ให้ผ่านโดยใช้คีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัย ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และจิตแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยขณะนี้มีความพร้อมและมีจำนวนเพียงพอ พร้อมทั้งการบริหารจัดการด้านยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเช่นเดียวกัน” นางศิลปสวย กล่าว

ปลัด กทม. กล่าวว่า ขอให้ชาวชุมชนใกล้เคียงและประชาชนมั่นใจว่ามีความปลอดภัย เนื่องจาก รพ.สนามของกทม. มีระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน อาทิ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะในห้องผู้ป่วยทั้งหมดให้ถือเป็นขยะติดเชื้อ ขยะของผู้ป่วยจะถูกทิ้งลงในถุงขยะ 2 ชั้น ปิดอย่างแน่นหนา ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่ด้านนอกของถุงขยะ และนำใส่ถังพักขยะติดเชื้อที่มีฝาปิดมิดชิดภายในอาคาร และนำมาทิ้งที่ห้องพักขยะที่เป็นระบบปิดด้านนอกอาคาร และจะเปิดตามเวลาที่บริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อของกรุงเทพธนาคมมารับขยะ เพื่อไปกำจัดตามแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อเท่านั้น อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และอาจเพิ่มรอบการจัดเก็บหรือเพิ่มจุดจัดเก็บขยะติดเชื้อให้มากขึ้น

“สำหรับระบบสุขาภิบาลน้ำ มีการตัดระบบน้ำทิ้งน้ำโสโครกจากระบบระบายน้ำทิ้งเดิม นำน้ำเสียดังกล่าว มาบำบัดในบ่อบำบัดใหม่ และมีการเติมคลอรีนที่มีความเข้มข้นพิเศษ ก่อนปล่อยออกจากระบบระบายน้ำของโรงพยาบาล ส่วนระบบระบายอากาศ พื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยเป็นระบบกึ่งปิด ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความดันเป็นลบ มีการระบายอากาศโดยปล่อยลมออกในที่สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร โดยกำหนดทิศทางระบายลมออกห่างจากบ้านหรือชุมชนอย่างน้อย 8 เมตร และตำแหน่งในทิศทางของลมไม่พัดย้อนกลับไปยังชุมชน” ปลัดกทม.กล่าวและว่า ด้านระบบรักษาความปลอดภัย รพ.สนาม เป็นอาคารที่มีความแข็งแรง มีทางออกทางเดียวและเป็นระบบปิด มีประตูล็อกหลายชั้น มีกล้องวงจรปิดกระจายอยู่ภายในอาคาร มีระบบยามรักษาความปลอดภัย สามารถป้องกันผู้ป่วยหนีออกจากโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมาก จะประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยร่วมกัน

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon