สค.ขันน็อตศูนย์ประจำตำบล ลดรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัว

สค.ขันน็อตศูนย์ประจำตำบล ลดรุนแรงในครอบครัว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ยังคงเกิดปัญหาขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2564 สค.จึงมีแผนงานสำคัญ ในการรณรงค์สร้างความรับรู้ และความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี เช่น คำดีๆ ที่ควรพูด และคำไม่ดีที่ไม่ควรพูดในครอบครัว ท่าทางที่ควรทำ และท่าทางที่ไม่ควรทำในครอบครัว เป็นต้น เผยแพร่แก่สังคมให้มากขึ้น และเข้าถึงใจคนมากขึ้น

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน สค.มีกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จำนวน 7,133 แห่ง ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา เฝ้าระวัง สำรวจข้อมูล ป้องกัน แก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน ซึ่ง ศพค.หลายแห่งยกระดับเป็น ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ที่มาเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนโดยตรง ขณะนี้มีหลายร้อยแห่ง ก็เป็นเป้าหมายในปี 2564 ว่าจะขันน็อตอย่างไร ให้กลไกเหล่านี้ทำงานเฝ้าระวังและแก้ปัญหาได้จริง

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รถไฟฟ้าสายสีส้ม ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 74.37% รฟม.ยันเปิดให้บริการปี’67
บทความถัดไปตามติดวิถี ‘กินอยู่’ อย่างไทย เคล็ดลับ ‘กินดี’ นอกบ้านไร้พุง