กระทรวงแรงงานตั้งเป้าส่งออกแรงงานไทย 1 แสนคน ประเดิมอิสราเอล 210 คน

แฟ้มภาพ
ปี 64 กระทรวงแรงงานตั้งเป้าส่งออกแรงงานไทย 1 แสนคน ประเดิมอิสราเอลที่แรก 210 คน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100,000 คน ซึ่งแบ่งเป็นการดำเนินการโดยภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงาน คนงานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง และคนงานที่กลับมาพักและเดินทางกลับไปทำงาน (Re-entry) ประมาณ 89,000 คน และการจัดส่งโดยรัฐ ที่กระทรวงแรงงานได้รับโควตาจัดส่งจากประเทศคู่ภาคีที่มีเอ็มโอยูกับกรมการจัดหางาน (กกจ.) ให้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน และนายจ้างต่างประเทศมอบหมายให้ กกจ.เป็นผู้จัดส่ง อีกประมาณ 11,000 คน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำนวน 5,000 คน ญี่ปุ่น ผ่านองค์กรไอเอ็ม เจแปน (IM Japan) จำนวน 400 คน อิสราเอล จำนวน 5,400 คน และไต้หวัน จำนวน 200 คน

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศมีจำนวนลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน พบว่า เดือนมีนาคม–ธันวาคม 2562 มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 94,994 คน แต่ในเดือนมีนาคม–ธันวาคม 2563 ลดลงเหลือเพียง 26,903 คน ลดลงร้อยละ 71.68 ซึ่งขณะนี้ กระทรวงแรงงาน โดย กกจ.ได้เตรียมหาตำแหน่งงาน เพื่อการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรที่แรงงานไทยมีความถนัดเพิ่มมากขึ้น เช่น งานภาคเกษตร ในประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ตามนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทเพื่อร่วมกันวางแผน ในการช่วยกันเร่งเยียวยาให้ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว” นายสุชาติ กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กกจ.เปิดเผยว่า กกจ.ได้กำหนดเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศในปี 2564 จากค่าเฉลี่ยผลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศในรอบ 5 ปี ของทุกประเภทการเดินทางทั้งการจัดส่งโดยภาครัฐและเอกชน โดยในปีงบประมาณ 2559 มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 114,003 คน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 114,958 คน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 115,554 คน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 114,656 คน และปีงบประมาณ 2563 จำนวน 58,673 คน ซึ่งปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา 3 เดือน (ตุลาคม–ธันวาคม 2563) ได้มีการจัดส่งไปแล้ว จำนวน 9,920 คน

“สำหรับปีนี้แรงงานไทยชุดแรกที่มีกำหนดเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)” ในวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 210 คน ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษ สายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY 082 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกเดินทางจากประเทศไทยเวลา 09.20 น. และมีกำหนดถึงปลายทางกรุงเทลอาวีฟ เวลา 15.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น” อธิบดี กกจ. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon