19 จังหวัดจมฝุ่นพิษ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อ่วมหนักเผชิญฝุ่นเกือบทุกพื้นที่

19 จังหวัดจมฝุ่นพิษ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อ่วมหนักเผชิญฝุ่นเกือบทุกพื้นที่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ก.พ. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ(ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ลำปาง จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ราชบุรี จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 10 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17 – 68 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16 – 38 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 42 – 62 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 47 – 65 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 – 29 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 36 – 85 มคก./ลบ.ม.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon