คลองสามวา-ลาดกระบัง แล้งหนัก ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาช่วยเกษตรกรใกล้ชิด

คลองสามวา-ลาดกระบัง แล้งหนัก ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาช่วยเกษตรกรใกล้ชิด

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง โดยตรวจการปฏิบัติงานเครื่องจักร บริเวณคลองสี่ตะวันออก เขตคลองสามวา ทำนบกั้นน้ำ บริเวณปากคลองตาสอน ถนนประชาพัฒน เขตลาดกระบัง และตรวจสภาพคลองตาสอน ณ โรงเรียนวัดขุมทอง เขตลาดกระบัง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่เขตคลองสามวา ซึ่งมีเกษตรกรประกอบอาชีพทำนา ประสบปัญหาเนื่องจากคลองสี่ตะวันออกมีสภาพคลองตื้นเขิน อีกทั้งน้ำในคลองแปดและคลองเก้า ไม่สามารถไหลเข้าในคลองสี่ตะวันออกได้ ทำให้ชาวนาขาดแคลนน้ำในการทำนา

“สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้นำรถขุดลอกเข้ามาดำเนินการขุดลอก เริ่มจากคลองแปดเข้ามาถึงคลองสี่ตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ปัจจุบันขุดลอกได้ระยะทางประมาณ 500 เมตร และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ได้เพิ่มรถขุดลอก อีก 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น คาดว่าจะดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงคลองที่ขุดลอกแล้วเสร็จ น้ำจากคลองแปดสามารถไหลเข้ามายังคลองสี่ตะวันออก เกษตรกรได้นำเครื่องสูบน้ำ เร่งสูบน้ำจากคลองสี่ตะวันออกเข้าพื้นที่นาได้แล้วบางส่วน ทั้งนี้ คลองสี่ตะวันออก เป็นคลองแนวทิศตะวันออก-ตก ที่เชื่อมต่อระหว่างคลองแปดและคลองเก้า ความกว้างประมาณ 10-15 เมตร ความยาวประมาณ 2,500 เมตร” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ส่วนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ด้านล่างสุดของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก น้ำที่ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทาน จะผ่านคลองหลัก คือ คลองลำปลาทิว ซึ่งน้ำบางส่วนถูกดึงไปใช้ระหว่างทาง ทำให้น้ำในคลองสายหลัก มีระดับต่ำกว่าพื้นที่ด้านเหนือเขตลาดกระบัง ปัจจุบันน้ำในคลองลำปลาทิว จึงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าคลองซอยในพื้นที่มีการทำนาข้าวได้ ส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในทำการเกษตรในพื้นที่เขตลาดกระบัง สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา แบ่งเป็น 2 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 คลองกระทุ้มล้มและคลองลำตาอิน สำนักการระบายน้ำได้นำรถขุดลอก จำนวน 1 คัน เข้าไปดำเนินการขุดลอก เมื่อวันที่ 30 มกราคม เพื่อให้น้ำจากคลองลำปลาทิวไหลเข้าคลองลำพะอง คลองกระทุ้มล้ม และคลองคำตาอิน ความยาวรวม 2 คลอง ประมาณ 6,500 เมตร คาดว่าจะขุดลอกแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

จุดที่ 2 คลองตาสอน มีความยาวประมาณ 3,157 เมตร ความกว้าง 15-20 เมตร ระดับขุดลอกต่ำกว่า 2 ม.จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) เชื่อมระหว่างคลองประเวศบุรีรมย์และคลองลำอ้ายแบน มีพื้นที่ทำนาบริเวณใกล้เคียง ระดับน้ำในคลองแห้ง จึงมีความจำเป็นต้องสร้างทำนบชั่วคราว เพื่อสูบน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์เข้าไปในคลองตาสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง 1-2 เดือน ในการทำนา ปัจจุบันสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้สร้างทำนบแล้วเสร็จ สำนักการระบายน้ำได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถสูบน้ำเข้าคลองตาสอนได้แล้ว คาดว่าพรุ่งนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) ระดับน้ำในคลองจะอยู่ที่ระดับ 1 ม. จาก รทก. เกษตรกรสามารถสูบน้ำเข้าพื้นที่นาได้ นอกจากนี้ กทม.อยู่ระหว่างการสำรวจคลอง เพื่อทำการเกษตรภายในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับทำการขุดลอกคลองและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon