นพ.วิชัย แง้มเกณฑ์เปิดรับเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อนในอนาคต ‘ผู้รับต้องยากจนจริงๆ’

นพ.วิชัย แง้มเกณฑ์เปิดรับเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อนในอนาคต ‘ผู้รับต้องยากจนจริงๆ’

สืบเนื่องจากการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ 1.5 หมื่นราย เนื่องจากได้รับสวัสดิการรัฐซ้ำซ้อน แต่ผู้สูงอายุหลายรายไม่มีเงินคืนให้และเกิดความเครียด โดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบมติคณะกรรมการผู้สุงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2564 ให้ชะลอการเรียกเก็บเงินดังกล่าว และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา นั้น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่อาคารพิชเยนทรโยธิน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2564 กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีวาระพิจารณามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นๆ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงข้อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เสนอให้ผู้ได้รับบำนาญพิเศษควรได้รับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยหรือไม่ เนื่องจากผู้รับส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้หารือถึงจำนวนเงินบำนาญพิเศษที่ได้รับต่อเดือนว่าเข้าข่ายยากจนตามเกณฑ์การจ่ายเงินผู้สูงอายุหรือไม่ เบื้องต้นพบว่ามีเพียงข้อมูลทางวาจาว่าได้รับบำนาญพิเศษต่อเดือน อาทิ ได้รับจากกระทรวงกลาโหม จำนวน 10,000 บาท และองค์การทหารผ่านศึก อีกจำนวน 4,000 บาท รวมได้ 14,000 บาทต่อเดือน

แต่ยังไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารชัดเจน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง รวมถึงบำนาญประเภทอื่นๆ ที่คิดว่าจะเข้าข่ายด้วยหรือไม่ เช่น บำนาญพิเศษอาสาสมัครต่างๆ บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษอาสาสมัครตาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้รับซ้ำซ้อนได้ในอนาคตนั้น อาจยึดเกณฑ์ความยากจน อาทิ เส้นความยากจนรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปีของสภาพัฒน์ หรือเกณฑ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี เพราะหากได้รับซ้ำซ้อน แต่ผู้รับไม่ได้ยากจนจริงๆ ก็ไม่ควรรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ซึ่งทั้งหมดจะนำมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์

นพ.วิชัย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้รับมอบหมายให้พิจารณาเฉพาะระบบบำนาญ 24 ประเภท ที่ได้รับสวัสดิการของรัฐซ้ำซ้อน เพื่อเสนอแก้ไขระเบียบเท่านั้น ส่วนกรณีปัญหาการเรียกเก็บเงินผู้สูงอายุนั้น ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้เยียวยาไปแล้ว ด้วยการรับทราบให้ชะลอการเรียกเก็บเงิน ส่วนจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่ใช่อำนาจของคณะอนุฯนี้ แต่เป็นเรื่องของรัฐบาล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แนะนำหนังสือ…..8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ
บทความถัดไป‘ผู้ว่าฯจ.ระนอง’ เดินหน้าปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2