สธ.เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ บริการวันหยุดราชการ นำร่อง รพศ.อุดรธานี

แฟ้มภาพ
สธ.เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ บริการวันหยุดราชการ นำร่อง รพศ.อุดรธานี

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2564) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 12 ล้านคน สธ.จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปรับระบบดูแลผู้สูงอายุ ทั้งบริการสุขภาพ สวัสดิการสังคม และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการติดบ้าน ติดเตียง ในกลุ่มผู้สูงอายุ ในปี 2563 ได้พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) มีตำบลผ่านเกณฑ์ 6,722 ตำบล จาก 7,255 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 92.65 มีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลสามารถเปลี่ยนจากกลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้านร้อยละ 1.44

“พร้อมกันนี้ สธ.ยังได้อำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัดเปิดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ ในวันหยุดราชการ นำร่องที่โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) อุดรธานี เพื่อเตรียมขยายบริการทั่วประเทศในเมษายนนี้” ปลัด สธ.กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า สำหรับ จ.อุดรธานี มีผู้สูงอายุร้อยละ 15.28 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ รพศ.อุดรธานี จึงได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ บริการเพิ่มในวันอาทิตย์ ให้ลูกหลานมากับผู้สูงอายุ เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบผู้สูงอายุที่มารับบริการส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ระบบปัสสาวะมีปัญหา ท้องเสีย และเจ็บป่วยทั่วไป หากต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคต่างๆ ให้บริการครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไป การป้องกัน รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ จนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัด โดยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิรักษา

“หากมีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น จะเปิดบริการเพิ่มในวันเสาร์ และเพิ่มห้องบริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาที่เกี่ยวข้องให้ครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ได้เตรียมเปิดบริการให้คำปรึกษาแพทย์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วย” ปลัด สธ. กล่าวและว่า นโยบายคลินิกพิเศษนอกเวลา เป็นอีกนโยบายที่ สธ.ตั้งใจให้มีขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้ลูกหลานสามารถพาผู้สูงอายุมารับบริการทางการแพทย์ได้แล้ว การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเป็นสิ่งสำคัญในผู้ป่วยรายใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการพบแพทย์ เพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงการดูแลรักษาและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon