ก.แรงงาน ขานรับนายกฯ ตั้งทีมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

แฟ้มภาพ
ก.แรงงาน ขานรับนายกฯ ตั้งทีมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเปราะบางในทุกมิติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หลังจากกระทรวงแรงงานได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน” ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ขานรับนโยบาย

“สำหรับขอบเขตความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน เป็นการบริการจัดหางานในประเทศให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต ตลอดจนแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาผีมือให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน” นายสุชาติ กล่าว

นอกจากนี้ นายสุชาติ กล่าวว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านแรงงานทุกมิติ

“ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักๆ ดังนี้ กรมการจัดหางาน (กกจ.) จะแนะแนวอาชีพและหางานให้ทำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จะพัฒนาทักษะฝีมือและอบรมการประกอบอาชีพอิสระ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จะเข้าไปช่วยดูแลและคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่จะสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon