ศบค.เล็งต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 31พ.ค. คลายโควิด 3 ระยะ ไม่เลื่อนสอบ ไฟเขียวจัดสงกรานต์

ศบค.เล็งต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 31พ.ค. คลายโควิด 3 ระยะ ไม่เลื่อนสอบGAT/PAT-โอเน็ต ไฟเขียวจัดสงกรานต์

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) แถลงว่า วันนี้ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาหลายเรื่อง โดยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้วางแผนประชุมคณะกรรมการร่วมกันในหลายภาคส่วน ทบทวนมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 เตรียมพร้อมการสอบที่กำลังจะเริ่มในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งกำหนดการสอบแกต/แพต (GAT/PAT) มีผู้เข้าสอบ 257,274 คน ใน 77 จังหวัด สนามสอบ 209 แห่ง วิชาสามัญ 175,003 คน และโอเน็ต (O-NET) 387,139 คน แต่สิ่งสำคัญคือ ช่วงที่มีการระบาด 2 เดือนที่ผ่านมา มีบางจังหวัด เช่น สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล และบางจังหวัดในภาคกลาง ที่จัดเรียนแบบผสมผสาน ไม่ได้เรียนที่โรงเรียน 100% มีผลกระทบมากกว่าพื้นที่อื่น ที่ประชุมจึงหารือเรื่องความพร้อมของนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว จึงเกิดคำถามว่า ควรเลื่อนสอบหรือไม่ แต่ก็มีข้อเสนอแนะว่า การเลื่อนสอบ หรือสอบไม่ตรงกันในแต่ละพื้นที่จะเกิดผลกระทบตามมาได้

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า จึงกำหนดวันที่สอบ เช่น แกต/แพต วันที่ 20-23 มีนาคม โอเน็ต วันที่ 27-29 มีนาคม วิชาสามัญ วันที่ 3-4 เมษายน

“อย่างไรก็ตาม การจัดสนามสอบ 77 จังหวัด แต่ละแห่งอาจมีนักเรียนเข้าสอบหลักร้อยถึงพันคน จึงต้องมีมาตรการเข้มงวดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ห้องสอบแต่ละแห่ง มีนักเรียนเข้าสอบไม่เกิน 30 คน และปฏิบัติตามมาตรการหลักของ สธ.ในการขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก จึงประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สนามสอบทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกัน และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และผู้เข้าสอบ เข้มงวดในการปฏิบัติตัวป้องกันโควิด-19” ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าว

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในประชุมได้หารือเรื่องการกำหนดมาตรการผ่อนคลายอื่นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 15 มีนาคมนี้ แบ่งออกเป็นระยะๆ คือ ระยะแรก เดือน เมษายน เสนอมาตรการผ่อนคลายที่สอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งประเทศ และในวันที่ 1 เมษายน อาจพิจารณาปรับสีพื้นที่แต่ละจังหวัด ไปจนถึงหารือมาตรการกักตัวของผู้เดินทางจากต่างประเทศ และการพิจารณาประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ ในระยะที่ 2 คือวันที่ 1 มิถุนายน

“การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 วันนี้จะมีการพิจารณาการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ว่าจะมีการกักตัวอย่างไร หรือนานแค่ไหน เพราะหากได้รับวัคซีนแล้ว ก็จะมีการดูแลต่างจากผู้ที่ยังไม่ได้รับ ขณะที่คนไทยได้รับวัคซีนมากขึ้น ทำให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศมากขึ้น” พญ.อภิสมัย กล่าวและว่า ส่วนระยะที่ 3 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ในวันนี้ก็จะมีการหารือรายละเอียดมาตรการผ่อนคลาย เพื่อ   เสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 15-19 มีนาคมนี้

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หารือเรื่องวัคซีนพาสสปอร์ต เพื่อแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตาม สธ.ยืนยันว่า ต้องรอการทำวัคซีนพาสสปอร์ตที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด แต่ขณะนี้เราสามารถทำใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก เพื่อรองรับการทำวัคซีนพาสสปอร์ตได้

อย่างไรก็ตาม พญ.อภิสมัย กล่าวว่า การกระจายวัคซีนฯ นั้น นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ต้องกระจายอย่างมีประสิทธิภาพ คนทำงานด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเมือง เมืองเศรษฐกิจ เมืองท้องเที่ยวก็จะได้รับวัคซีนเป็นจังหวัดแรกๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม วัคซีนเป็นตัวช่วยลดการติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต แต่ยังไม่มีหลักฐานลดการแพร่ระบาด ดังนั้น ก็ขอให้ปฏิบัติมาตรการควบคุมโรคส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นั้น หลายพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว แต่ได้ให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หามาตรการ วิธีการจัดประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ก็หามาตรการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยย้ำผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และมีทำงานอย่างหนักในการเน้นย้ำเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เพราะเชื่อว่าโรคจะอยู่กับเรา

“ไปช่วยกันอีกสักนิด หากเที่ยวสงกรานต์อย่างระวัง ถ้าการ์ดตก ตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาจจะต้องเว้นสงกรานต์อีก จะเศร้ากัน” พญ.อภิสมัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เอกชัย ศรีวิชัย’ บวชแก้บน หลังแม่อาการป่วยดีขึ้น คนบันเทิง-แฟนๆ ร่วมงานคึกคัก
บทความถัดไป‘สร้างไทย’ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยแก้ รธน.เป็นอำนาจสภา วอนทุกฝ่ายร่วมกันผ่าทางตัน