กรมอนามัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘Pink book’ แหล่งรวมแอพพ์แม่และเด็ก ให้ความรู้ตั้งครรภ์ปลอดภัย

กรมอนามัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘Pink book’ แหล่งรวมแอพพ์แม่และเด็ก ให้ความรู้ตั้งครรภ์ปลอดภัย

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “ก้าวสู่ระบบบริการยุค New normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” ว่า จากรายงานสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 82.9 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 77.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางเมื่ออายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์ ร้อยละ 15.97 อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้นเท่ากับ 3.76 ต่อพันการเกิดมีชีพ อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเท่ากับ 4.8 ต่อพันการเกิดมีชีพ อัตราการตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ปี เท่ากับ 8.52 ต่อพันการเกิดมีชีพ

นพ.อรรถพลกล่าวว่า จากการเฝ้าระวังการตายมารดาปี 2563 พบว่าอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 22.90 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน เกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สาเหตุหลักเกิดจากการตกเลือด และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ นอกจากนี้ ในจำนวนมารดาที่เสียชีวิต พบว่า มีความล่าช้าในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาและขาดความตระหนักรู้ของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวถึงร้อยละ 38 และเมื่อหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จะได้รับการคัดกรองความเสี่ยงตามรายการในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือที่เรียกกันว่า สมุดสีชมพู เมื่อพบความเสี่ยงก็จะได้รับการดูแลรักษาหรือส่งต่อ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและมอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ หญิงตั้งครรภ์ยังไม่เข้าถึงระบบบริการฝากครรภ์หรือการขาดการติดตาม การย้ายที่อยู่ การขาดความรู้ ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตต่อทั้งแม่และทารกในครรภ์ได้

​“กรมอนามัยจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Pink Book ขึ้น โดยมีแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพที่มีประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาไว้ให้ผู้บริการได้เลือกใช้ อาทิ Pink Book online, Save mom, KhunLook และ Line @ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก โดย Pink Book online ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ หลังคลอด และการดูแลลูกน้อย เป็นเหมือนบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี แอพพ์ Save mom มีฟังก์ชั่นคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทั้งตัวแม่และลูกน้อยในครรภ์ เมื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับหญิงตั้งครรภ์แล้ว แอพพ์จะทำการประมวลผลและแสดงระดับความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นได้ ส่วนแอพพ์ KhunLook เป็นการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และบุคลากรสาธารณสุข ช่วยในการบันทึกข้อมูล และติดตามสุขภาพของเด็ก” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“2 บิ๊ก DOD – JKN” ลงนามพัฒนาสูตรผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชง จ่อคลอด10 โปรดักส์ในปีนี้
บทความถัดไปแปลงปลูกกัญชาทางการแพทย์ ลำปาง ฮอตต่อเนื่อง คนพื้นที่-จังหวัดใกล้เคียง ทยอยร่วมชม