บอร์ดใหญ่ คสช.เปิดพื้นที่กลุ่มเปราะบาง-ด้อยโอกาส จัดสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14

บอร์ดใหญ่ คสช.เปิดพื้นที่กลุ่มเปราะบาง-ด้อยโอกาส จัดสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่ให้ความสำคัญกับการขยายการมีส่วนร่วมไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบาง คนด้อยโอกาส เครือข่ายผู้ป่วย เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากสำหรับประเทศไทย มี นพ.สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ และ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เป็นประธานร่วม

นายสาธิต กล่าวว่า สำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงาน TOT ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ประเด็นหลัก “พลังพลเมืองตื่นรู้ … สู้วิกฤตสุขภาพ” ซึ่งเป็นธีมเดียวกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อตอกย้ำถึงความจำเป็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่จะใช้รับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยการจัดงานในรูปแบบ “ไฮบริด” ผ่านทางออนไซต์ และออนไลน์ ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจทั่วประเทศ นอกเหนือจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่เป็นผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญเน้นขยายการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นกว่าเดิม

นายสาธิต กล่าวว่า การขยายการมีส่วนร่วมไปยังสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในสังคม จะช่วยทำให้นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นยังประโยชน์แก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับกลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนเปราะบาง เครือข่ายผู้ป่วย เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เขาเหล่านั้นเข้ามาเป็นผู้สร้าง ผู้กำหนด และผู้รับประโยชน์จากนโยบายสาธารณะ จะยิ่งทำให้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีชีวิต และกลายเป็น “เครื่องมือของประเทศ” ในการแก้ปัญหา คลี่คลายความขัดแย้ง และคลี่คลายวิกฤตการณ์ได้อย่างแท้จริง

ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช. กล่าวว่า จากความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาสนับสนุนการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งสามารถปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จนทำให้มีผู้เข้าร่วมผ่านทางออนไลน์จากทั่วทุกพื้นที่ของประเทศกว่า 3 พันคน และมีประชาชนติดตามเข้าร่วมทางออนแอร์อย่างล้นหลาม นำมาสู่การต่อยอดการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่ตั้งเป้าหมายจะมีประชาชนไม่ต่ำกว่า 1 แสนคนเข้าร่วมงาน

“สำหรับผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพฯ ในช่วงปลายปีนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1.สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ กรรมการ และคณะทำงานจัดงานที่เดินทางมาร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ TOT จำนวน 500 คน
2.สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ จากผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรของแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางออนไลน์ทั่วประเทศ จำนวน 2,500 คน 3.สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ จากประชาชนที่สนใจและได้ลงทะเบียนล่วงหน้า เข้าร่วมผ่านระบบ Facebook Live อีกราว 5,000-10,000 คน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตั้งเป้าหมายไว้ 50,000 – 100,000 คน” นพ.ประทีป กล่าว

นอกจากนี้ นพ.ประทีป กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 ยังจะมีการจัด “มหกรรมสมัชชาสุขภาพจังหวัด” และ “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร” ขึ้นทั่วประเทศ รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Side events) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลุกกระแสสังคมให้ตื่นตัวกับการรับมือวิกฤตสุขภาพโดยมีเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะและกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ ส่วนประเด็นของการจัดงานจะเป็นไปตามสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมีภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกับธีมหลักของงานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14

“สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ คือการขยายการมีส่วนร่วมให้กว้างขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมา โดยจะมีสมาชิกทั้งประชาชนผู้ที่สนใจ กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนเปราะบาง เครือข่ายผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วม และภายในงาน จากเดิมจะเน้นเรื่องการหาฉันทมติ ก็จะปรับไปเป็นการเฉลิมฉลองและสร้างพันธะสัญญาในการขับเคลื่อนมติร่วมกัน” นพ.ประทีป กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon