ใครกำลังหางาน มาทางนี้! รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงานไต้หวัน 40 อัตรา รายได้ 2 หมื่นกว่า/เดือน

ใครกำลังหางาน มาทางนี้! รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงานไต้หวัน 40 อัตรา รายได้ 2 หมื่นกว่า/เดือน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ไต้หวัน ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา รายได้กว่า 26,400 บาทต่อเดือนระยะเวลาการจ้าง 3 ปี สมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และ เพศหญิง 26 อัตรา เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 26,440 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 : 1 เหรียญไต้หวัน = 1.1017 บาท) มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20 – 40 ปี ส่วนสูง 160 – 175 เซนติเมตร เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี ส่วนสูง 150 – 165 เซนติเมตร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 – 25 เดซิเบล ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาเคมี หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

“การรับสมัครคนหางานเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานจะไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าประกันสุขภาพไวรัสโคโรนา 2019 ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท และสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเข้าทำงานในประเทศไต้หวัน ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน โดยเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันในไต้หวัน ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ในส่วนของคนหางานจะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas 2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4.สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด 5.สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-245-1034 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานไต้หวัน TRIPOD) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon