ชี้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยผสมกัญชงกัญชาต้องรอ”อย.”กำหนดส่วนผสม หวั่นเกิดผลกระทบผู้บริโภค

ชี้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยผสมกัญชงกัญชาต้องรอ “อย.” กำหนดส่วนผสม หวั่นเกิดผลกระทบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงตลาดการค้ากัญชงกัญชาในไทยว่า ในเชิงการแพทย์นั้น มีความชัดเจนอยู่แล้ว อย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีแผนชัดเจนที่จะตรวจสอบความถูกต้องและทุกขั้นตอนของผลผลิตจนถึงการแปรรูปและการจำหน่าย ที่ได้ระบุซื้อผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เกษตรกรผู้เพาะปลูกรวมตัวกันปลูก ที่ระบุว่าบ้านใดปลูก ผลิตเท่าไหร่ ใครสั่งซื้อหรือรับซื้อในปริมาณเท่าไหร่ ทางโรงพยาบาลก็นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และวางจำหน่ายอย่างไร

แต่ในเรื่องการค้าปกติที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิดสนิทตามกฎหมายคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังไม่ออกมา ที่จะต้องประกาศว่าอนุญาตให้ใช้พืชกัญชงกัญชา เป็นส่วนผสมในปริมาณเท่าใด ผู้ประกอบการแต่ละร้านที่กำหนดเมนูนี้จึงต้องรับผิดชอบ หากเกิดผลกระทบขึ้นกับผู้บริโภค

ส่วนกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีภาชนะปิดมิดชิดไม่ได้ปรุงให้เห็น ต้องรอแนวปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่นเดียวกัน อาทิ สามารถผสมเป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มได้มากน้อยเพียงใด ในต่างประเทศมีการกำหนดส่วนการใช้สาร THC ผสมต้องไม่เกิน 0.2% แต่ของไทยยังไม่ได้กำหนดปริมาณที่ชัดเจนออกมา จะต้องมีการกำหนดเกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อระบุส่วนผสมที่มาจากกัญชาและกัญชงให้ผู้บริโภครับรู้และตัดสินใจซื้อได้ด้วย

ดังนั้น ที่ทำกันในขณะนี้ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าหรือจะเรียกว่าฉายหนังตัวอย่างว่าผู้ผลิตรายนั้นกำลังพัฒนาอะไร เราก็มีสินค้าผสมกัญชานะ เหมือนกับการค้าปกติที่จะออกสินค้า ก็มักจะเปิดตัวก่อนว่าบริษัทมีนวตกรรมหรือสินค้านวตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดนะ ก็มีการถามกันมาแยะ ก็ต้องบอกว่าที่ขายกันนั้น หากซื้อแล้วนำไปบริโภคเกิดปัญหา ก็ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และเอาผิดกับผู้ค้า ผู้ซื้อผู้ค้าต้องคำนึงเรื่องนี้ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon