สค.นำร่อง ศพค. 878 แห่ง วันสต๊อปเซอร์วิสครอบครัว

สค.นำร่อง ศพค. 878 แห่ง วันสต๊อปเซอร์วิสครอบครัว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ตามที่ สค.ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 7 พันกว่าแห่งตามชุมชนทั่วประเทศมาหลายปีนั้น พบว่า ศพค.หลายแห่งสามารถดำเนินการอย่างเข้มแข็ง แต่ก็มีอีกหลาย ศพค.ที่ยังไม่เห็นผลการดำเนินงานเท่าที่ควร ทั้งนี้ ปีนี้เป็นที่ สค.จะขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมครอบครัวให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ฉะนั้นนอกจากหลายๆ โครงการและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นแล้ว สค.จะยกระดับ ศพค. จัดทำเป็นศูนย์ต้นแบบประจำอำเภอครบ 878 แห่งทั่วประเทศ โดยศูนย์แห่งนี้จะสามารถให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว เสมือนวันสต๊อปเซอร์วิสครอบครัวในชุมชน

อธิบดี สค.กล่าวอีกว่า เบื้องต้น สค.ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ด้านครอบครัวไปประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จากที่ไม่เคยมี เพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ใน พมจ.ทุกจังหวัด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon