สธ.จัด 20 คู่สาย 1668 จัดการเตียงรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

สธ.จัด 20 คู่สาย 1668 จัดการเตียงรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (20 เมษายน 2564) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้มอบให้กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จัดศูนย์บริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเปิดสายด่วน 1668 จำนวน 20 คู่สาย เพิ่มจากสายด่วน 1669 และสายด่วน 1330 โดยระดมบุคลากรการแพทย์จิตอาสาทั่วประเทศมาช่วยรับสาย รอบ 10 วัน รวม 2,476 สาย และโทรเยี่ยมติดตาม 2,307 สาย ผู้ติดต่อขอเตียง 1,204 คน รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว เหลือ สีเหลืองประมาณ 50 คน กรมการแพทย์กำลังจะเปิด cohort ward สีเหลืองเป็นการเฉพาะประมาณ 100 เตียง

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ในการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา จะมีการคัดกรองและแบ่งผู้ติดเชื้อออกเป็น 3 ระดับ คือ สีเขียว ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย อายุไม่มาก ไม่มีโรคร่วม จะส่งดูแลใน
รพ.สนาม หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตรวจติดตามอาการทุกวัน ส่วนสีเหลือง คือผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง และสีแดง คือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จะรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด โดยศูนย์ส่งต่อ รพ.ราชวิถี จะส่งผู้ป่วยไปยัง รพ.สังกัด กทม. กรมการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ และ รพ.เอกชน

“ที่ผ่านมา เตียงที่เพิ่มได้จำนวนมากและเร็ว คือ Hospitel และ รพ.สนาม รับเคสสีเขียวได้อย่างปลอดภัย และรับเคสสีแดงทั้งหมดเข้าโรงพยาบาลก่อน ทำให้เคสสีเหลืองเข้าโรงพยาบาลได้ช้า และไม่สามารถไปเข้า ฮอสปิเทล หรือ รพ.สนาม ได้ ขณะนี้ได้เร่งจัดการนำผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นไปฮอสปิเทล และ รพ.สนาม รวมทั้งขยายเตียงในโรงพยาบาลเพิ่ม ช่วยกันทุกสังกัด จะช่วยให้ผู้ป่วยสีเหลืองเข้าโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น” นพ.สมศักดิ์กล่าว และว่า สำหรับกรณีที่โทร 1668 แล้วไม่มีผู้รับสายนั้น เกิดจากแต่ละวันมีผู้โทรเข้า 1668 จำนวนมากกว่า 200 สาย จนคู่สายล้น ระบบจะส่งต่อวนไปผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน สายไหนว่างจึงมีคนรับ และใช้เทคนิค convert สายเข้าโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของจิตอาสาจากทั่วประเทศ ทำให้แต่ละเวรมีคนช่วยรับสายเพิ่มอีกกว่า 10 คู่สาย

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ หรือติดต่อทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยการเพิ่มเพื่อน @Sabaideebot กรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ เพื่อความสะดวกในการประสานส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการดูแลรักษาโดยเร็วที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon